Finanssiala erittäin tyytyväinen, että positiivisen luottorekisterin valmistelu alkaa

Finanssiala ry (FA) on erittäin tyytyväinen, että oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä on päättänyt aloittaa julkisen sektorin ylläpitämän positiivisen luottotietorekisterin valmistelun.

”Rekisterin avulla voidaan ehkäistä ylivelkaantumista, kun luotonantajilla on paremmat tiedot asiakkaan velkaantumisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Rekisteriin on kerättävä kaikkien kuluttajille luottoja myöntävien kotimaisten ja ulkomaisten luotonantajien myöntämät luotot”, korostaa FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vetämä ministeriryhmä linjasi asiasta torstaina 24.10.

Valmistelussa selvitetään myös mahdollisuutta ottaa rekisteri käyttöön vaiheittain siten, että tarvittava lainsäädäntö on voimassa hyvissä ajoin ja että rekisteri ainakin kuluttajaluottojen osalta voitaisiin ottaa käyttöön kevään 2023 aikana.

”Toivottavaa on, että valmistelu tapahtuu mahdollisimman ripeästi”, Kauppi toteaa.

Kauppi muistuttaa, että kotitalouksien velkaantumista pohtineen valtiovarainministeriön työryhmän ehdotuksia, kuten tulosidonnaista velkakattoa, ei voida järkevällä tavalla toteutttaa, ennen kuin positiivinen luottotietorekisteri on koko laajuudessaan käytössä. Työryhmä jätti mietintönsä 1.10.2019.

Ministeriryhmä hyväksyi kokouksessaan laajemman toimenpidekokonaisuuden, jonka avulla hallitus torjuu ylivelkaantumista. Kauppi yhtyy ministereiden näkemykseen, että positiivisen luottotietorekisterin lisäksi pitää tehdä toimenpiteitä talousosaamisen ja oman talouden hallintataitojen parantamiseksi.

Kaupin mukaan Suomelle on luotava kansallinen taloustaitosuunnitelma muiden länsimaiden mallin mukaisesti. ”Talousosaamisponnisteluille on määrättävä koordinoivaksi tahoksi jokin ministeriö. Yksi luonteva taho olisi oikeusministeriö.”

Oikeusministeriön tiedote.