Finanssiala ilmastonmuutosta hillitsemässä

Finanssialan Keskusliitto on mukana käynnistämässä tänään alkavaa Kestävän kehityksen viikkoa. Finanssialan edustajat kertovat ”Finanssiala ilmastonmuutoksen hillitsijänä” -seminaarissa Musiikkitalolla toimenpiteistään ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan ilmastonmuutoksen ehkäiseminen on entistä merkityksellisempää finanssialan yritysten liiketoiminnassa ja siksi finanssiala on sen torjunnassa vahvasti mukana.

​Vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena sijoittajana ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Muuttuva energiantuotanto ja ilmastonmuutoksen ja ehtyvien luonnonvarojen aiheuttamat liiketoiminnan muutokset vaikuttavat sijoitustoiminnan reunaehtoihin koko finanssialalla.

Finanssialan edustajien lisäksi seminaarissa ovat paikalla Euroopan Parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom Ympäristöministeriöstä sekä WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Sähköiset palvelut vähentävät hiilijalanjälkeä

Finanssiala haluaa vauhdittaa tehokkaita ja turvallisia digitaalisia palveluita ja olla
yhteistyökumppanina valtion ja keskeisten toimialojen kanssa. Ala on tehnyt pitkään työtä sähköisten palvelujen edistämiseksi ja haluaa ratkaista kokonaisvaltaisesti tietoyhteiskunnan haasteita.

Finanssialan Keskusliitossa verrattiin jo vuonna 2010 toisiinsa paperilaskun ja verkkolaskun jättämää hiilijalanjälkeä, laskutusprosessien tuottavuutta ja palvelun tasoa. Laskelmat osoittivat, että verkkolasku on keskimäärin neljä kertaa ilmastoystävällisempi vaihtoehto kuin paperilasku. Suurimmaksi erottavaksi tekijäksi nousi ajan säästämisestä aiheutuva työn tehostuminen ja siitä saatavat päästösäästöt.

Finanssialan Keskusliitto on yhteistyökumppaniensa kanssa mukana ilmastotalkoissa myös kahdella kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksella. Ajoneuvojen rekisteröinnin ja vakuuttamisen voi hoitaa yhdellä kertaa sähköisesti. Järjestelmäuudistuksen myötä rekisteröintiprosessin CO2-päästöjen on arveltu tämän ansiosta laskevan jopa puoleen nykyisestä.

Taloushallinnon automatisointiin liittyvän toimenpidesitoumuksen tavoitteena on taloushallinnon järjestelmien tehostaminen hyödyntämällä entistä enemmän rakenteista digitaalista tietoa ja sähköisiä järjestelmiä.