Finanssiala ja kumppanit: kasvun eväät tulevaan vaalikauteen

Finanssiala ry (FA) on julkaissut Kasvun eväät -ohjelman, jossa pureudutaan finanssialan tärkeimpiin teemoihin tulevissa vaaleissa. Julkaisussa esitetään 16 tärkeää kysymystä, joihin FA:n yhteistyökumppanit sekä jäsenyhtiöiden asiantuntijat tarjoavat vastauksia.

Finanssiala ry uskoo, että vaalikaudella 2019-2023 tarvitaan ennen kaikkea vuorovaikutteisuutta ja avoimuutta. Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet; aktiivisuus uudistuvassa EU:ssa, kansankapitalismin kukoistus, uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen ja omistajuuden vahvistaminen ovat yhteisiä tavoitteita.

Julkaisussa ääneen pääsevät muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen sekä Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Sarjan avaa OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio pankkiunionia käsittelevällä kirjoituksellaan. Muita aiheita ovat muun muassa kansalaisten velkaantuminen, digipalveluiden saatavuus ja rahoitusalan varautuminen kriisitilanteisiin.

”Kumppanuusohjelman tavoitteena oli koota yhteistyökumppaneiden näkemyksiä meille tärkeistä teemoista. Nopeasti muuttuvassa maailmassa yhteistyön kulttuuri on pienen maan valttikortti”, sanoo FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Vakaus, luottamus ja kasvu

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteiden ytimessä on toimintaympäristön vakaus: se luo luottamusta ja tukee kasvua.

”Uutta sääntelyä ja toimenpiteitä valmisteltaessa on arvioitava tarkoin niiden vaikutukset. Esimerkiksi verotuksen on oltava ennakoitavaa, pitkäjänteistä ja johdonmukaista”, Kauppi toteaa.

Kaikenlaiset uudet taloudelliset rasitteet finanssialalle heijastuvat aina lopulta asiakkaisiin. On vältettävä sellaisia veroja, jotka ajavat yritysten toimintoja, työpaikkoja tai tase-eriä pois Suomesta.

Vakautta edustaa myös suomalainen työeläkejärjestelmä, joka on useissa asiantuntija-arvioissa todettu yhdeksi maailman parhaista. Työeläkemaksuihin ei saa tulla uusia, veroista johtuvia korotuspaineita. Toisaalta työeläkejärjestelmän rinnalle tarvitaan myös vapaaehtoisen eläkesäästämisen elvyttämistä ja muutakin kansankapitalismia. Myös vastuullisuus luo vakautta.

”Koko rahoitusalalla on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä ja sitä kautta maailman muuttamisessa”, Kauppi muistuttaa.

Tutustu kasvun eväät -kumppanuusohjelmaan.

Julkaisemme kirjoituksia sivuillamme viikoittain. Lue Timo Ritakallion pankkiunionia käsittelevä kirjoitus.

Uutinen on alunperin julkaistu 29.1.2019.