Finanssiala jälleen yksi suurimmista veronmaksajista

Finanssiala on jälleen yksi merkittävimmistä verojen maksajista Suomessa. Alan maksama yhteisöveropotti kohosi arviolta 651 miljoonaan euroon, joka on noin 12 prosenttia veron koko tuotosta. Suomen 13 suurimman yhteisöveronmaksajan joukossa oli viisi finanssiyhtiötä.

Alan verojalanjälki nousee 2,9 miljardiin euroon, kun mukaan lasketaan yhteisöveron (yhteensä 651 miljoonaa euroa) ja vakuutusmaksuveron (748 milj. euroa) lisäksi työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut sekä valtiolle tilitettävät arvonlisäverot. Ala työllistää noin 40 000 työntekijää Suomessa.

”Suomi on osoittautunut finanssialalle vakaaksi ja houkuttelevaksi toimintaympäristöksi. Siitä yhtenä osoituksena voidaan pitää Nordean tuloa Suomeen ja esimerkiksi eräiden pohjoismaisten rahastoyhtiöiden sijaintia juuri Suomessa”, sanoo Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila. ”Vakaasta ja ennustettavasta toimintaympäristöstä on pidettävä kiinni jatkossakin. Kun finanssialan sääntely ja verot ovat viisaan maltillisella tasolla, ala kykenee tukemaan palveluillaan parhaiten talouden kasvua ja kilpailukykyä.”

Supercell-kaupan tehneen Kahon 3-yhtiön ja Supercellin jälkeen Suomen kolmanneksi suurin yhteisöveron maksaja on Nordea-ryhmä 178 miljoonalla eurolla. OP Ryhmän maksamat verot olivat 169 miljoonaa euroa. Muut finanssialan suuret yhteisöveronmaksajat ovat LähiTapiola-ryhmä (73 milj. euroa), Sampo-konserni sisältäen If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen (58 milj. euroa) ja Danske Bank Oyj (50 milj. euroa). Nämä yhtiöt olivat Suomen 13 eniten yhteisöveroa maksaneen yhtiön joukossa. Yhdistimme yhtiöryhmien tiedot verohallinnon julkisten tietojen perusteella.

Vakuutusmaksuvero kuormittaa omaan turvaan varautuvia

Yhteisöveroakin suurempi potti finanssialan maksamista veroista on vakuutusmaksuvero, jota alan yhtiöt keräsivät ja tilittivät 748 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksuvero peritään eräiden vakuutusten kohdalla osana vakuutusmaksua, vaikka vakuutuksesta ei muuten makseta arvonlisäveroa. Käytännössä vakuutusmaksuvero on saman suuruinen kuin arvonlisävero.

”Vakuutusmaksuvero suunniteltiin aikanaan väliaikaiseksi valtion budjetin tilkkeeksi. Se on kuitenkin jäänyt pysyväksi ja kuormittaa siten niitä asiakkaita, jotka haluavat varautua esimerkiksi omaisuusvahinkoja vastaan omaehtoisesti. Vakuutusmaksuvero pitäisi ensiksi irrottaa yleisestä arvonlisäverokannasta ja laatia sitten suunnitelma sen poistamiseksi”, Veli-Matti Mattila toteaa.