Finanssiala julkaisi yhteiset vastuullisuusteesit – kestävä kehitys vahvana kivijalkana

Finanssialalla pitkään käytössä olleiden ja alan itsesääntelyyn tarkoitettujen hyvän pankki- ja hyvän vakuutustavan ohjeiden perustalta on laadittu finanssialan uudet yhteiset vastuullisuusteesit. Teeseissä korostuu toimialan sitoutuminen kestävään kehityksen edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Finanssiala ry:n (FA) toimikunnissa hyväksytyillä teeseillä halutaan lisätä alan yhdessä laatimien hyvän pankkitavan ja hyvän vakuutustavan tunnettuutta.

Toimialan vastuullisuuden teeseissä hyvän pankki- ja vakuutustavan sanomaa on edelleen selkeytetty. FA:n viestintä- ja vastuullisuustoimikuntien nimeämät edustajat lukivat ohjeet tarkkaan ja poimivat niistä kohtia, jotka erityisesti linjaavat toimialan asiakaslupauksesta sekä alan eettisyyden ja vastuullisuuden periaatteista.

”Nyt valmistuneet ja hyväksytyt teesit ovat hyvän pankki- ja vakuutustavan hengen mukaisia, mutta tarkemmat yksityiskohdat löytyvät itse ohjeista”, toteaa johtaja Lea Mäntyniemi FA:sta.

Finanssialan vastuullisuusteeseihin lisättiin mukaan myös alan uudempia vastuullisuuslinjauksia, kuten alan tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Teesien on tarkoitus selventää alan yleisiä periaatteita ja tuoda mukaan uudet kaikkia puhuttelevat teemat kuten ilmastonmuutos, joka vaikuttaa myös finanssisektoriin. Teesit tukevat jäsenyhtiöiden omia tarkempia vastuullisuuslinjauksia”, toteaa vastuullisuustoimikunnan viime vuoden puheenjohtaja Aila Aho Nordeasta.

Pankki- ja vakuutusala ovat tarkkaan säänneltyjä ja valvottuja toimialoja. Sääntelyn tavoitteena on pitkälti asiakkaan suojeleminen. Molempia aloja koskee lisäksi velvollisuus hyvän liiketavan noudattamiseen. Finanssialalla pankit noudattavat hyvää pankkitapaa ja vakuutusyhtiöt hyvää vakuutustapaa. Molemmissa on kyse alan itsesääntelystä.

Hyvän pankkitavan ohjeita on julkaistu vuodesta 1992 alkaen. Hyvän vakuutustoiminnan ohjeita vuodesta 1998. Yksi ohjeiden tarkoitus on lisätä asiakkaiden tietoisuutta oikeuksistaan. Tämä merkitsee, että ohjeiden on oltava selkeitä.

”Finanssialalla on jo pitkään tehty töitä vastuullisuuden eri osa-alueilla, erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa ja talousosaamisen parantamisessa eri ikäisten keskuudessa. Nyt julkaistut vastuullisuusteesit selkeyttävät alan yhteistä näkemystä. On tärkeää, että kerromme vastuullisuustyöstä konkreettisesti ja selkeästi”, toteaa viestintätoimikunnan puheenjohtaja Pirjetta Soikkeli Handelsbankenista.

Viranomaiset käyttävät pankkeja ja vakuutusyhtiöitä koskevissa ratkaisuissaan ja kannanotoissaan hyväkseen hyvää pankki- ja vakuutustapaa, samoin FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

”Itsesääntelyllä on hyvien liiketapojen sisältöä pyritty määrittelemään sekä pankki- että vakuutusalalla. Ohjeet eivät ole sitovia kuvauksia hyvän pankki- tai vakuutustavan sisällöstä, mutta yhtiöt melko tunnollisesti noudattavat näitä ohjeita”, FA:n Mäntyniemi toteaa.

FA:n vastuullisuustoimikunta, viestintätoimikunta ja lakitoimikunta ovat hyväksyneet alan yhteiset vastuullisuusteesit. Ne koskevat Finanssiala ry:n jäsenyhtiöitä ja Finanssiala ry:tä.

Tutustu vastuullisen finanssialan teeseihin.