Finanssiala korkealla nuorten mielikuvissa johtamisesta

Nuorten mielestä pankki- ja rahoitusalaa johdetaan hyvin. Nuorilta spontaanisti kysyttäessä pankki- ja rahoitusala sijoittui korkealle siinä, miten monella nuorella oli myönteinen mielikuva johtamiskäytännöistä.

​Tulokset käyvät ilmi T-Median ja Taloudellinen tiedotustoimiston toteuttamasta Nuoret ja johtaminen 2012 -tutkimuksesta, johon vastasi yli 2 400 iältään 17–29-vuotiasta nuorta. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin, näkemyksiä osaamisen kehittämiseen sekä ala- ja uravalintoihin vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimuksen mukaan nuoret ovat enemmän kiinnostuneita esimies- ja johtotehtävistä, toisin kuin on usein väitetty. Peräti 69 prosenttia nuorista ilmoitti olevansa kiinnostuneita esimiestehtäviin jossakin vaiheessa työuraansa. Samaan aikaan myös vaaditaan omilta esimiehiltä entistä parempaa johtamista.

Mielikuvilla on vaikutusta ala- ja opiskeluvalintoihin. Mielikuvat ja kokemukset johtamisesta vaikuttavat myös uratoiveisiin. Mielikuvien syntyyn vaikuttavat pääasiassa omat ja tuttavien kokemukset, median välittämä tieto ja yleiset käsitykset toimialasta.