Finanssiala maksoi veroja 1,5 miljardia euroa

Finanssiala on yksi Suomen merkittävimmistä veronmaksajista. Finanssialan Keskusliiton laskemien ennakkotietojen mukaan alan yritykset maksoivat viime vuonna erilaisia veroja yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Yhteisöveroa finanssialan yritykset maksoivat noin 594 miljoonaa euroa, joka on lähes 13 prosenttia koko veron tuotosta.

​Vaikka yhteisöveron tuotto kokonaisuutena aleni vajaat 2 prosenttia, kasvoi finanssialan maksamien verojen määrä edellisvuodesta yli 2 prosentilla. Yhteisöveron lisäksi vakuutusyhtiöt keräsivät vakuutusmaksuissa arvonlisäverokantaan sidottua vakuutusmaksuveroa 712 miljoonaa euroa.

Finanssiryhmittymistä kolme suurinta yhteisöveronmaksajaa olivat viime vuoden tapaan Nordea-ryhmä (190 milj. euroa), OP-Pohjola –ryhmä (120 milj. euroa) ja Sampo Group sisältäen If Vahinkovakuutuksen, Mandatum Lifen ja Kalevan (106 milj. euroa).

Finanssiala on myös suuri työllistäjä. Alan yrityksissä työskentelee noin 46 000 henkilöä, mikä on enemmän kuin metsäteollisuudessa.

”Verotiedot osoittavat, että finanssiala on tätäkin kautta rakentamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Toisaalta alan palveluilla on keskeinen merkitys koko elinkeinoelämämme kasvumahdollisuuksien ja kilpailukyvyn kannalta”, toteaa FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Kaupin mukaan päättäjien ei pidä lisätä finanssialan kustannuksia uusilla veroilla ja maksuilla. ”Uudet lisärasitteet vaarantaisivat alan yritysten säilymisen Suomessa sekä nostaisivat yritysten ja kotitalouksien rahoituksen hintaa”.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat