Finanssiala mukaan ilmastonmuutosta torjuvaan yhdistykseen

Finanssiala ry on nyt Climate Leadership Council (CLC) -yhdistyksen jäsen. CLC:ssä toimivat yritykset etsivät kestäviä ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin, joista keskeisin on ilmastonmuutos. Samalla ne kehittävät hiilineutraalia ja kestävästi luonnonvaroja hyödyntävää liiketoimintaa.

CLC-yhdistyksen perusajatus on, että kannattava ja kestävä liiketoiminta on tehokkain keino vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin.

”Finanssiala edistää yhteiskunnan päästöjä vähentäviä digitaalisia ratkaisuja. Yhteistyö CLCn kanssa avaa uusia mahdollisuuksia alamme kulkiessa kohti ilmastoneutraaliutta”, sanoo Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Yhdistys muun muassa kokoaa ja jakaa jäsenilleen tietoa globaaleista ympäristötrendeistä ja vertailee muiden maiden parhaita käytäntöjä. Lisäksi CLC järjestää tilaisuuksia tietoisuuden kasvattamiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi sekä toimii jäsentensä yhteistyöelimenä ja edustaa jäsenistöään kansainvälisissä yhteistyöorganisaatioissa.