Finanssiala mukana ilmastotalkoissa

Suomalainen finanssiala haluaa aktiivisesti toimia sen puolesta, että maapallon lämpötilan nousu saadaan rajoitettua Pariisin sopimuksen mukaan enintään kahteen asteeseen. Finanssiala ry (FA) valmistelee parhaillaan jäsenyritystensä kanssa ilmastotavoitteisiin liittyvää kestävän kehityksen sitoumusta.

”Vastuullisuuden yhtenä kulmakivenä on yhteinen kamppailu ilmastomuutosta vastaan. Ilmastotalkoisiin tarvitaan tänä päivänä mukaan valtioiden lisäksi laajalti eri toimialoja, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja myös kansalaisia. Sitoumuksen avulla haluamme avata finanssialan yritysten vastuullisuustoimia ilmastomuutoksen torjunnassa. Jokainen jäsenyritys päättää itse omista toimista ilmastomuutoksen hillitsemiseksi”, FA:n hallituksen puheenjohtaja Ari Kaperi sanoi Finanssialan Kesäjuhlan seminaarissa torstaina 14.6. Helsingissä.

Vastuullisuuden pitää Kaperin mukaan olla finanssialan toiminnan läpileikkaava periaate. ”Vastuullisuus tarkoittaa sitoutumista kestävän talouden periaatteisiin sekä hyvän pankkitavan, vakuutustavan ja arvopaperimarkkinatavan noudattamista. Harmaan talouden ja veronkierron kitkeminen on finanssialan etu.”

Finanssialalla on kolme konkreettista kestävän kehityksen sitoumusta, jotka vähentävät hiilijalanjälkeä. Videolla kerrotaan tiiviisti ja huumorilla, mistä tuoreimmassa, terveydenhuollon asiakirjojen digitalisointiin tähtäävässä sitoumuksessa on kyse.

Suomeen tarvitaan lobbarirekisteri ja laajaa kumppanuutta

Suomeen tarvitaan Kaperin mukaan Euroopan unionin tapaan toimiva ns. lobbarirekisteri, johon lobbausta ammattimaisesti harjoittavat järjestöt ja yritykset voisivat rekisteröityä. Luontevinta olisi, että ylimpänä vallankäyttäjänä eduskunta perustaisi avoimuuteen perustuvan lobbarirekisterin.

”Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kaiken edunvalvontatyön perusta. Lobbaus kuuluu olennaisena osana moniarvoiseen demokratiaan. Viisas päättäjä kuuntelee eri osapuolten näkemyksiä ja asiantuntemusta ennen päätöksentekoa”, Kaperi totesi.

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi totesi puheessaan, että suomalaisen hyvinvoinninmenestyksen avaimet löytyvät hyvästä ja rakentavasta kumppanuudesta. ”Tuloksia saadaan aikaan vain aidon yhteistyön voimin.” Tästä on esimerkkinä vakuutusjärjestelmämme, joka on suurelta osin rakennettu yksityisen ja julkisen sektorin sekä työmarkkinajärjestöjen kumppanuudella.

FA:n jäsenistä osa hoitaa sosiaaliturvaan kuuluvia työeläke- ja tapaturmavakuutuksia sekä muita lakisääteisiä vakuutuksia, kuten liikenne-, potilas- ja ympäristövahinkovakuutuksia.

Kauppi toivoo, että sote-uudistus edistää tasapainoista kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin kesken. ”Muuten emme voi taata hyvinvointimallimme tulevaisuutta.” ​