Finanssiala on elinkeinoelämän ykkönen verkko-koulutuksessa

Pankeissa ja
vakuutusyhtiöissä käytetään ahkerasti verkkoja oppimisen välineenä.
Peräti 93 prosenttia finanssialan yrityksistä käyttää verkko-oppimista,
kun vastaava luku koko elinkeinoelämän yritysten osalta on vain 41
prosenttia. Verkko-oppimisella tarkoitetaan tieto- ja
viestintäteknologian käyttämistä oppimisen välineenä. Mukaan lasketaan
lähiopetus, monimuoto- ja itseopiskelu verkossa

​Finanssiala kehittää vahvasti henkilöstöään monin eri tavoin. Uudet tekniikat ja verkon tarjoamat mahdollisuudet antavat osaamisen kehittämiseen hyvät välineet. Verkko-oppimista käytetään finanssialalla etenkin perehdytykseen. Peräti 74 prosenttia finanssialan yrityksistä käyttää verkkoaineistoja henkilöstönsä perehdytykseen, kun vastaava luku kaikkien yritysten osalta on 30 prosenttia.

Verkko-oppimisen etuina pidetään ajasta ja paikasta riippumattomuutta ja edullisuutta. Lisäksi sen kautta saavutetaan isot henkilöstömäärät. Finanssialalla nähdään muuta elinkeinoelämää myönteisemmin verkko-oppimisen hyödyt. Etenkin laajempien kehittämiskokonaisuuksien saavuttamista pidetään alallamme selkeästi parempana kuin muilla aloilla. Muuhun elinkeinoelämään verrattuna finanssialalla käytetään verkko-oppimista enemmän myös esimiesten kehittämiseen.

Finanssialan toimijat uskovat verkko-oppimisen tulleen jäädäkseen. Ahkeran nykyisen käytön lisäksi peräti 63 prosenttia finanssialan toimijoista uskoo verkko-oppimisen kasvuun vuosien 2013–2015 aikana. Määrä on kaksinkertainen verrattuna muihin yrityksiin Suomessa.

Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKOsta.