Finanssiala on Euroopan vihreässä kehityksessä paljon vartijana

Suomalainen finanssiala on erittäin tyytyväinen, että Ursula von der Leyenin johtama EU-komissio lähestyy Euroopan vihreän kehityksen (Green Deal) tiedonannossaan ilmastokysymystä kokonaisvaltaisesti. ”Uusi komissio on oivaltanut hyvin, että kunnianhimoinen ilmastotavoite edellyttää sekä rahoittamisen että sijoittamisen tehokkaita keinoja. Finanssiala suurena sijoittajana, omaisuudenhoitajana ja luotottajana sekä vakuutusala riskin jakajana ovat keskeisessä roolissa ilmastotalkoissa”, korostaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

EU-komission keskiviikkona 11. joulukuuta julkaiseman tiedonannon tavoitteena on tehdä Euroopasta koko maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tänään torstaina alkavassa huippukokouksessa EU-johtajien on määrä sopia, sitoutuuko unioni tähän tavoitteeseen.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on laaja sateenvarjohanke, joka pitää sisällään laajasti eri sektoreita koskevia lainsäädäntö- ja muita toimia. Nämä liittyvät esimerkiksi vihreiden teknologioiden kehittämiseen, puhtaampiin energialähteisiin sekä liikenteen päästöihin. Ensimmäisiä varsinaisia lainsäädäntöesityksiä odotetaan julkaistavaksi keväällä 2020. Yksi keskeisimmistä uudistuksista on EU:n ilmastolaki, johon kirjataan tavoite ilmastoneutraalisuudesta.

”Linjaukset antavat tärkeän tuen pitkän aikavälin sijoittamiselle viitoittaessaan voimakkaasti Euroopan kestävän kehityksen tietä aina vuoteen 2050 saakka”, Kauppi katsoo.

Finanssialan kannalta Euroopan vihreän kehityksen tiedonantoon liittyy useita tärkeitä uudistuksia.

”Haluamme olla osaltamme mukana sysäämässä liikkeelle kestäviä julkisia ja yksityisiä investointeja talouden viherryttämiseksi. Komissio aikoo edistää yksityisen sektorin osallistumista vihreän siirtymän rahoittamiseen esittämällä vuonna 2020 vihreän rahoituksen strategian. Se on luonteva jatko Jean-Claude Junckerin komission kestävän rahoituksen toimintaohjelmalle, jonka pohjalta on syntymässä määritelmä ympäristön kannalta kestävästä sijoituskohteesta ja ohjeet ympäristövaikutusten arvioinnista”, Kauppi toteaa.

Kauppi kertoo, että suomalaiset pankit, vakuutusyhtiöt ja työeläkeyhtiöt ovat tehneet jo pitkään töitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Finanssiala ry selvitti alkuvuodesta, miten sen jäsenyritykset huomioivat ilmastonmuutoksen. Kyselyyn vastanneista yhtiöistä 87 prosenttia huomioi ilmastonmuutoksen sijoitustoiminnassaan. Vastaajat hallinnoivat yhteensä yli 1 000 miljardin euron omaisuutta.