Finanssiala Paltan työmarkkinajäseneksi

Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat päättäneet tiivistää vuonna 2015 alkanutta työmarkkinayhteistyötään. Vuoden 2019 alusta FA ja sen jäsenet liittyvät jäseniksi Paltaan työmarkkinatoiminnan osalta. Alkava työmarkkinajäsenyys tarkoittaa, että Palta hoitaa jatkossakin FA:n jäsenyritysten työmarkkinaedunvalvonnan. Ratkaisu ei vaikuta FA:n asemaan Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa.

FA:n toimitusjohtajan Piia-Noora Kaupin mukaan tähän mennessä tehty yhteistyö työmarkkina-asioissa on sujunut hyvin ja se on tuottanut hyviä tuloksia. ”Palta on pystynyt monipuolisilla resursseillaan tuottamaan jäsenyrityksillemme selkeää lisäarvoa työmarkkinaedunvalvonnassa. Tämän takia meidän on helppo jatkaa yhteistyötä Paltan kanssa ja liittyä sen työmarkkinajäseneksi”, Kauppi korostaa.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto on tyytyväinen finanssialan päätökseen hakea työmarkkinajäsenyyttä. Työmarkkinatoimintaan erikoistuneena liittona Palta tarjoaa hyvät resurssit finanssialan työmarkkina-asioiden hoitamiseen. ”Työmarkkinajäsenyyden myötä edelleen syventyvä yhteistyö mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja entistä vahvemman edunvalvonnan”, Aarto toteaa.

Finanssialalla on sekä rahoituksen- ja vakuutusalan työehtosopimukset. Rahoitusalan sopimuksen piirissä on noin 25 000 toimihenkilöä. Vakuutusalan sopimuksessa on mukana noin 10 000 toimihenkilöä.