Finanssiala panostamassa ilmastonmuutoksen riskeistä raportointiin

Liiketoiminnan vastuullisuudesta on tullut menestyville yrityksille melkein samanlainen perusedellytys kuin voiton tekemisestä. Vaikka taloudellisen menestyksen ja vastuullisen liiketoiminnan välillä vallitsee epäsuhta saatavilla olevan tiedon ja raportoinnin osalta, jokainen finanssialan yritys joutuu nykyisin perustelemaan omaa liiketoimintaansa muullakin kuin kannattavuudella.

Kansainvälinen, G20-järjestöön kuuluva elin, Financial Stability Board (FSB) perusti vuosi sitten työryhmän pohtimaan sitä, miten finanssialan yritykset voisivat paremmin varautua ilmastonmuutokseen. Tavoitteena oli luoda vapaaehtoisuuteen perustuva suositus ilmastonmuutosriskin raportoimiseksi. Raporttien lähtökohtana on tehdä asiat näkyviksi ja sitä kautta varmistaa, että ne myös käytännössä otetaan huomioon.

Työryhmän raportti sisältää räätälöityjä toimintasuosituksia pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja sijoittajasektoreille. Toistaiseksi suurin osa vastuullisuusraportointia koskevista suosituksista perustuu vapaaehtoisuuteen. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien kriteerien suhteen markkinat ovat vielä kehitysvaiheessa. Yksittäiset toimijat voivatkin vapaasti kilpaillen luoda siihen parhaat toimintatavat.

”Raportointi ei ole mikään itseisarvo, mutta tiedon olemassaolo ja näkyväksi tekeminen auttavat yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä arvioimaan, mihin he rahansa sijoittavat ja mitä seurauksia näillä sijoituspäätöksillä voi olla. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista muutosvoimista, joten sijoittajan on voitava varautua sen mukanaan tuomiin muutoksiin”, toteaa vastuullisuusasioihin perehtynyt Finanssialan Keskusliiton asiantuntija Elina Kamppi.

FSB:n työryhmä ei ehdota finanssialan yrityksille yksityiskohtaisia raportointikäytäntöjä tai standardeja. Yritykset voivat itse ratkaista, miten ne kertovat omista toimenpiteistään käytännössä. Työhön ei kuitenkaan tarvitse lähteä aivan tyhjin käsin, sillä FSB:n raporttiin on liitetty kattava listaus eri raportointikäytännöistä, kriteereistä, standardeista ynnä muista ohjeistuksista.

Kampin mukaan ilmastonmuutokseen liittyvät riskit jaetaan FSB:n raportissa konkreettisiin ja siirtymävaiheen muutoksiin. Ensimmäisessä yritys voi esimerkiksi olla riippuvainen vedestä kuivuudesta kärsivällä alueella. Jälkimmäisessä poliittinen ohjaus sekä teknologian ja markkinoiden muutokset voivat vaikuttaa yrityksen toimintaedellytyksiin.

FSB:n työryhmän raportti: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures