Finanssiala ry:stä pohjoismaisen arvopaperialan yhteistyön puheenjohtaja

Finanssiala ry (FA) aloitti heinäkuussa pohjoismaista arvopaperialan yhteistyötä ja edunvalvontaa edistävän NSA:n (Nordic Securities Association) puheenjohtajana. Yhdistys on toiminut kohta kymmenen vuotta ja sen puheenjohtaja vaihtuu vuosittain. Käytännössä suomalainen Finanssiala hallinnoi ja pyörittää edunvalvontatoimintaa, jota tehdään NSA:n hallituksessa ja sen alaisissa työryhmissä.

NSA:n tarkoitus on edistää terveitä ja hyvin toimivia pohjoismaisia arvopaperi- ja pääomamarkkinoita, tuoda EU:ssa esiin pohjoismaisten markkinoiden erityispiirteitä ja keskustella kansallisten finanssivalvontaviranomaisten kanssa hyvien pohjoismaisten käytäntöjen levittämisestä. NSA:n edustajat käyvät säännöllisesti Brysselissä tapaamassa meppejä ja korkeita komission virkamiehiä.

”Pääomamarkkinaunionin lisäksi iso työkenttä on laajan MiFID II –sääntelyn viimeistely ja voimaansaattaminen. Siinä on paljon teknisiltä tuntuvia yksityiskohtia, jotka saattavat kuitenkin olla hyvin merkittäviä Pohjoismaille.”, kertoo NSA:n työtä Suomessa koordinoiva FA:n johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta.

Pohjoismaiden kansalliseen sääntelyyn NSA pyrkii vaikuttamaan muun muassa järjestämällä keskustelutilaisuuksia eri maiden finanssivalvontaviranomaisten kanssa. Viime vuosina aiheena on yleensä ollut juuri MiFID. NSA:n sisäiset työryhmät kokoontuvat puhelimitse säännöllisesti, ja näissä kokouksissa on hyvä tilaisuus ottaa esiin yhteisiä ongelmia.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat