Finanssiala tarjoaa kymmenille opettajille harjoittelupaikkoja – Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tarvitaan

Finanssiala on tarjonnut opettajille kymmeniä harjoittelupaikkoja alan yrityksissä viime syksyn aikana. Finanssitietojen päivitys -harjoittelussa finanssialaa opettavat opettajat pääsevät yrityksiin päivittämään tietojaan nykypäivän finanssialan työstä. Hiljan alkanut yhteistyö on esimerkki yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä, jota soisi olevan enemmän. Tänään julkaistun palvelualojen yhteisen osaajabarometrin mukaan yli puolet palvelualojen yrityksistä kokee, etteivät oppilaitokset ole riittävän aktiivisia yritysten suuntaan.

Finanssitietojen päivitykseen eli FIT-harjoitteluun ilmoittautui viime syksynä 35 opettajaa yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja ammatillisista oppilaitoksista. Harjoittelut kestivät yhden päivän pyrähdyksistä enimmillään viikkoon. Tänä keväänä alan opettajille on tarjolla jälleen yli 30 harjoittelupaikkaa finanssialan yrityksissä.

Yksi FIT-harjoitteluun osallistujista oli Perho Liiketalousopiston suomen kielen ja viestinnän lehtori Saara Kallio, joka oli harjoittelussa Nordeassa.

”Pääsin mukaan ohjelmoimaan chat-robottia ja viilaamaan sähköisen sijoitusneuvojan vastauksia. Mietimme asiakaspalvelusta vastaavien kanssa yhdessä, millainen sävy sähköisten asiakasviestien vastauksissa tulisi olla, jotta asiakas saisi sopivan henkilökohtaista palvelua niin ihmisasiakaspalvelijalta kuin robotiltakin. Asiakasneuvojan ryhtiä ja hymyä tai vakuuttavia toimitiloja ei näy viestissä, ja siksi huolitellulla kielellä luodaan mielikuva luotettavasta yrityksestä”, Kallio kertoo kokemuksestaan.

FIT-ohjelma keksittiin Finanssiakatemiassa, joka on finanssialan työnantajien ja oppilaitosten sekä koulutuksen tarjoajien yhteistyöverkosto. Se luotiin muutamia vuosia sitten foorumiksi alalle kouluttavien oppilaitosten ja alan työnantajien välille. Tarkoituksena on löytää keinoja tehdä molempia hyödyttävää yhteistyötä.

Oppilaitosyhteistyö on itse asiassa opiskelijayhteistyötä

Finanssiakatemia ja sen yhteydessä kehitetty FIT-harjoittelu on hyvä esimerkki hedelmällisestä yritys-oppilaitos-yhteistyöstä. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön määrää selvitettiin palvelualan yrityksille suunnatussa kyselytutkimuksessa, jonka teettivät Palvelualan työnantajat Palta, Kaupan liitto ja Finanssiala ry. Tutkimuksen tulosten mukaan palvelualan yritykset kokevat, että opiskelijat ovat kyllä aktiivisia, mutta organisaatiotasolla yhteyksiä on niukasti.

”Oppilaitosyhteistyö on tällä hetkellä isossa kuvassa enemmänkin opiskelijayhteistyötä”, sanoo Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. ”Lisääntyvä vuoropuhelu palvelisi opiskelijoiden paremman työllistymisen lisäksi myös koulutuksen kehittämistä ja opettajien osaamista”, Kauppi lisää.

Oppilaitosten ja koulutuksentarjoajien yhteistyö olisi ehdottoman tärkeää myös jatkuvan oppimisen näkökulmasta. ”Kun kanssakäymistä on organisaatiotasolla tarpeeksi pitkään, alkavat molemmat ymmärtää paremmin toistensa tarpeita. Työelämässä on nopeasti muuttuvia tarpeita etenkin olemassa olevan henkilöstön uudelleen kouluttamisessa”, Kauppi sanoo.