Finanssiala tiivistää oppilaitos- ja yliopistoyhteistyötä

Tarja Kallonen on Finanssiakatemian perustaja ja opettajien FIT-harjoittelu-idean äiti. Kuva Markku Pajunen

Finanssiala vahvistaa kilpailukykyään selvittämällä työelämän muutoksia yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ja kehittämällä alan koulutusta yhteistyössä oppilaitosten ja yliopistojen kanssa niin, että se vastaa työelämän tarpeita.

Finanssialan osaamista tukemaan perustettiin kolme vuotta sitten Finanssiakatemia-yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset. Idea akatemiasta syntyi, kun Hyvinvoiva Finanssiala eli HyFi-hankkeen selvityksessä tapetille nousi tarve vastata työelämän nopeaan muutokseen. Tulosten perusteella valkeni, että parhaiten osaamisen vahvistamisessa auttaa uudenlainen yhteistyö finanssialan yritysten ja alan koulutusta tarjoavien tahojen kesken.

”HyFi-hankkeen avulla halusimme lisätä työmarkkinaosapuolten yhteistä näkemystä tulevaisuudesta”, selventää Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Tarja Kallonen. Yksi keskeinen tulevaisuuden menestystekijä on osaaminen ja se, miten työelämän tarpeet otetaan huomioon opetuksessa.

Akatemiassa kehitetään alan koulutusta, parannetaan työnantajakuvaa, valmistetaan yhteisiä oppimateriaaleja sekä tehdään opiskelijaprojekteja. Finanssialalla työskenteleviä sekä alalle hakeutuvia varten on avattu Finanssialalle.fi-portaali. Sivustolta löytyy avointen työpaikkojen ja työnantajaesittelyjen lisäksi kattavasti oppimateriaalia, jota voi hyödyntää maksutta.

FIT-harjoittelu opettajille

Finanssiakatemian koordinoimassa FIT-harjoittelussa opettajat tutustuvat nykypäivän työelämään. Tutustumisjakson pituus vaihtelee päivästä kahdeksaan viikkoon. Haaga-Helian opinto-ohjaaja Anu Järvinen osallistui harjoitteluun Danske Bankissa ja kokee nyt ymmärtävänsä paremmin, mitä opiskelijat tulevassa työelämässä tekevät, jos suuntautuvat pankkialalle.

”Oli mielenkiintoista olla työympäristössä ja nähdä konkreettisesti, miten työt on järjestetty ja kuulla, miten niitä tehdään”, Järvinen tiivistää ja jatkaa: ”Meidän koulutus on sopivaa juuri tänne!”

”Yritykset ovat avanneet ennakkoluulottomasti ovensa FIT-harjoittelijoille ja palaute on ollut myönteistä”, Kallonen kiittelee. Finanssiala ottaa jälleen tänä talvena kymmeniä alan opettajia työharjoitteluun.

Lisää tietoa: finanssialalle.fi

Artikkeli on alun perin julkaistu 22.11.2019 GSD Nordicin tuottamassa Tekoja Suomesta-liitteessä Talouelämä-lehdessä.