Finanssiala toivoo rahoitusalaa vielä kiky-sopimukseen

Rahoitusalalla ei ole päästy vielä sopuun kilpailukykysopimukseen liittymisestä. Sopuun pääsyä on vaikeuttanut se, että neuvottelupöydässä on vaadittu päätöksiä lisäeläkejärjestelmästä, joka on täysin sopimukseen kuulumaton asia.

​Finanssialan sopimusneuvotteluista vastaava varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto Paltasta toivoo, että työntekijäpuoli palaa vielä neuvotteluihin ja että neuvottelupöydältä poistetaan kilpailukykysopimukseen kuulumaton asia. Varsinaisen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta osapuolten välillä on jo pitkään ollut alustava yhteisymmärrys.

”Työnantajan vahva tavoite on edelleen, että rahoitusala saadaan mukaan keskitettyyn ratkaisuun. Olisi harmittavaa, jos koko ala jäisi ulos sopimukseen kuulumattoman asian takia. Kiky-sopimukseen sisältyvä tavoite vuosityöajan pidentämiseksi 24 tunnilla tukisi finanssialan tavoitetta saada joustoja työaikoihin ja lisätä asiakaspalveluaikoja”, Aarto korostaa.

Aarton mielestä rahoitusalan sopimuksen kaatuminen olisi valitettava myös siksi, että maan hallitus sitoi palkansaajien suuret veronkevennykset kiky-sopimuksen mahdollisimman laajaan kattavuuteen. ”Sen vuoksi olisi tärkeää, että rahoitusala merkittävänä ja suurena sopimusalana olisi kilpailukykysopimuksessa mukana.”

Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 28 000 pankki- ja rahoitusalan toimihenkilöä. Vanhaan lisäeläkejärjestelmään kuuluvia toimihenkilöitä on arviolta noin 5 500. ”Tämän takia on vaikea ymmärtää, miksi asia on yritetty kytkeä Kiky-neuvotteluihin”, Aarto toteaa.

Vakuutusalalle syntyi sopimus

Tuomas Aarto on tyytyväinen, että vakuutusalalle syntyi sopimus määräajan kuluessa.

Vakuutusalan sopimuksen piiriin kuuluu noin 12 000 toimihenkilöä. Vakuutusalalla säännöllinen työaika pitenee 24 tunnilla vuodessa ensisijaisesti paikallisesti sopimalla ja toissijaisesti viikoittaista työaikaa pidentämällä.

Finanssialan Keskusliiton (FK) ja Vakuutusväen liiton hallintoelimet ovat hyväksyneet sopimuksen.

Finanssialan Keskusliitto (FK) vastaa rahoitus- ja vakuutusalan työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta. Palvelualojen työnantajat PALTA hoitaa käytännön työmarkkinatoiminnan, josta on sovittu liittojen kesken yhteistyösopimuksella.