Finanssialalla 3,2 miljardin euron verojalanjälki

Finanssiala oli viime vuonna jälleen yksi merkittävimmistä verojen maksajista Suomessa. Alan suurimmat yhteisöveron maksajat ovat Nordea, Sampo Group ja OP Ryhmä. Alan maksama yhteisöveropotti oli arviolta 679 miljoonaa euroa, joka on noin 11,4 prosenttia veron koko tuotosta ja noin 186 miljoonaa euroa edellisvuotista vähemmän.

Finanssialan verojalanjälki on noin 3,2 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan yhteisöveron (679 milj. euroa) ja vakuutusmaksuveron (772 milj. euroa) lisäksi työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut sekä valtiolle tilitettävät arvonlisäverot. Ala työllistää noin 45 000 ihmistä Suomessa.

Kauppi: Heikkenevien talousnäkymien aikana ei pidä lisätä verotaakkaa

”Finanssiala on jälleen yksi Suomen suurimpia veronmaksajia sekä keskeinen hyvinvoinnin rakentaja ja mahdollistaja eikä suinkaan aliverotettu, kuten välillä väitetään. Näin on ollut useita vuosia”, muistuttaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

”Alalla on tärkeä rooli kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn tukijana. Tämä edellyttää riittävän vakaata toimintaympäristöä ja tarkoittaa, että alaan kohdistuvan sääntelyn ja verotuksen on oltava maltillisella tasolla.”

”Suomen menestymisen edellytyksenä on, että pankit ja vakuutusyhtiöt kykenevät jatkossakin rahoittamaan kotitalouksien ja yritysten investointeja ja jakamaan asiakkaidensa riskejä. Hyvinvoinnin rattaisiin ei nyt kannata heikkenevien talousnäkymien aikana heittää kapuloita”, Kauppi painottaa.

Eniten yhteisöveroa maksoivat viime vuonna UPM-Kymmene, Neste ja Bayer. Neljäntenä ja finanssialan ykkösenä oli Nordea (135,8 milj. euroa). Finanssialan seuraavaksi suurimmat yhteisöveron maksajat olivat Sampo Group (124,9 milj. euroa, sijalla 7), OP Ryhmä (121,0 milj. euroa, sijalla 8), LähiTapiola (68,9 milj. euroa, sijalla 11) ja Danske Bank (30,7 milj. euroa, sijalla 18). Yhdistimme finanssialan yhtiöryhmien tiedot verohallinnon julkisten tietojen perusteella. Myös muiden kuin finanssialan yhtiöiden osalta luvut on laskettu konsernitasolla.

Finanssialan verotietojen laskennassa käytetyt lähteet: verohallinto, Tilastokeskus, yhtiöiden tilinpäätökset, Finanssiala ry