Finanssialalla on runsaasti kokemusta tekoälyn ja datan turvallisesta käytöstä

Finanssiala hyödyntää laajasti tekoälyä ja dataa tarjotakseen asiakkailleen parempia palveluita. EU-komission julkaisema tekoälyn valkoinen kirja hahmottelee suuntaviivoja tekoälyn hyödyntämiselle ja painottaa luottamuksen ja turvallisuuden tärkeyttä. Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari toivoo, että komissio hyödyntää finanssialan osaamista ja kokemuksia tekoälysuunnitelmiensa laadinnassa.

Usein esimerkiksi pankin tai vakuutusyhtiön asiakaspalvelupuhelimeen tai -chattiin vastaa robotti. Toisaalla sijoituspalveluita tarjoavan yhtiön tekoäly hoitaa sijoitusneuvontaa muun muassa kartoittamalla riskejä ja arvioimalla sijoitussalkun parasta koostumusta.

”Tekoälyn ja suurten datamäärien käyttö herättää runsaasti eettisiä kysymyksiä. Esimerkiksi robottiasiakaspalvelijoiden kanssa on tärkeää, että asiakas tietää aina, milloin puhuu robotin kanssa. Avainasemassa on luottamus, jonka EU-komissio onkin nostanut tekoälystrategiansa keskeiseksi kysymykseksi”, Kivisaari sanoo.

Yksi komission tavoitteista on luoda luottamuksen ekosysteemi, joka mahdollistaisi erilaisen datan hyödyntämisen mahdollisimman tehokkaasti. Luottamus on tekoälyn käytössä ensiarvoisen tärkeää: ihmisten on voitava olla varmoja, että teknologiaa käytetään ihmisten ja yhteiskuntien hyödyksi.

”Myös finanssitoiminnan peruspilareita on luottamus. Siksi ala on luonut vahvat tunnistusjärjestelmät. Tätä osaamista toivottavasti hyödynnetään luottamuksen ekosysteemin luomisessa”, Kivisaari huomauttaa.

Komissio haluaa myös liittää tekoälyn kestävän kehityksen agendaan. Myös tällä saralla finanssiala on edelläkävijä.

”FA on toteuttanut kestävän kehityksen sitoumuksia, joista osa perustuu teknologian parempaan käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi autojen sähköinen rekisteröinti ja terveydenhuollon papereiden digitalisointi. Uskomme, että teknologia avaa mahdollisuuksia monen muunkin prosessin tekemiseksi kestävämmäksi”, Kivisaari sanoo.

Tutustu komission tekoälyn valkoiseen kirjaan.