Finanssialalle palkataan nyt myös kokeneita

Alalle palkatun henkilöstön profiilissa on pitkän ajan kuluessa tapahtunut muutos: kokeneiden työntekijöiden palkkaaminen on lisääntynyt. Nykyinen henkilöstö ikääntyy, ja työntekijöiden eläköitymisvauhtia hillitsemään tarvittiin viime vuonna peräti yli 3 300 uutta rekrytointia.

​Kymmenessä vuodessa alalle palkattujen työntekijöiden iässä on tapahtunut selkeä muutos. Kun vuonna 2005 alalle palkatuista vain noin 6 prosenttia oli yli 50-vuotiaita, niin vuonna 2015 yli 50-vuotias oli joka viides alalle palkattu. Työntekijöiden kokemusta siis arvostetaan. Samalla alalle tulijoiden koulutustaso on noussut.

Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen näkee lukujen takana työnantajan tarpeiden muutoksen.

”Alalla tarvitaan yhä enemmän toisenlaista osaamista kuin aiemmin, kuten esimerkiksi myyntitaitoja ja digiosaamista. Lisäksi kokeneita työntekijöitä metsästetään finanssialalle muiden alojen ammattilaisista. Osaamisprofiilin muutosta voi päätellä myös alan yritysten ilmoittamista arvioista tulevaisuuden rekrytointimääriksi”, Tarja Kallonen kertoo.

EK:n tekemän kyselyn mukaan finanssialalla toimivista yrityksistä henkilömääriä lisääviä yrityksiä on enemmän kuin vähentäviä. Etenkin pankkipuolella näyttää olevan tarvetta lisärekrytoinneille, sen sijaan vakuutuspuolella tilanne on päinvastainen. ”Vaikka henkilöstöään lisäävien ja vähentävien yritysten määristä ei vielä voikaan tehdä suoria johtopäätöksiä koko finanssialan henkilöstömäärien kehityksestä, antavat luvut osviittaa siitä, että uudella osaamisella varustettua henkilöstöä kaivataan”, Kallonen toteaa.

Konsernien henkilöstömäärä lisääntyi maltillisesti

Työnantajien toiveiden mukaan työntekijöiksi kaivataan monialaisia osaajia, jotka ymmärtävät erityisesti asiakkaan tarpeita ja myyntiä sekä ovat nopeita oppimaan muuttuvassa finanssimaailmassa. Koulutustarve on monipuolistunut: rekrytoitujen taustakoulutuksena löytyy yhä useammin tietoteknistä tai insinöörikoulutusta, joukossa on myös matkailu- ja ravitsemisalan tai terveydenhoitokoulutuksen käyneitä.

Viime vuonna pankkikonsernien henkilöstömäärä lisääntyi hieman alta sadalla henkilöllä. Kaikkiaan pankkikonserneissa työskenteli viime vuoden lopussa Suomessa noin 27 000 ihmistä.

Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton ja Finanssialan Keskusliiton jäsenyrityksilleen tekemistä kyselyistä.