Finanssialalta veroja 1,9 miljardia euroa

Finanssiala kerrytti vuonna 2015 verotuloja yhteiskunnalle yhteensä 1,9 miljardia euroa. Luku perustuu Finanssialan Keskusliiton (FK) laskemiin ennakkotietoihin. Luku sisältää finanssialan yritysten suoraan tai välillisesti maksamat verot.

Tuoreiden verotietojen mukaan finanssialan yritykset ovat jälleen Suomessa suurimpia yhteisöveron maksajia. Alan maksaman yhteisöveron määrä oli vuonna 2015 noin 1,1 miljardia euroa, joka on noin 25 prosenttia koko veron tuotosta. Kolmentoista suurimman yhteisöveron maksajan joukossa on viisi finanssialan yritystä. Yhteisöveron tuotto kokonaisuutena oli 4,5 miljardia euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 1,4 prosenttia.

Suomen suurin yhteisöveron maksaja on OP Ryhmä (249 milj. euroa), kakkosena Nordea-ryhmä (216 milj. euroa). Muut finanssialan suuret yhteisöveronmaksajat ovat Danske Bank Oyj (54 milj. euroa), LähiTapiola (48 milj. euroa) ja Sampo-konserni sisältäen If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Life (38 milj. €).

Yhteisöveron lisäksi vakuutusyhtiöt keräsivät vakuutusmaksuissa arvonlisäverokantaan sidottua vakuutusmaksuveroa 777 miljoonaa euroa.

Finanssiala työllistää noin 40 000 henkilöä. Finanssialan kokonaisverojalanjälki on arvioituna yli 4,5 miljardia euroa sisältäen alan henkilöstön palkoista pidätetyt ennakonpidätykset ja henkilöstöön liittyvät lakisääteiset maksut.

Kauppi: Finanssiala hyvinvoinnin vastuullinen ylläpitäjä

”1,9 miljardia euroa veroja on hyvä osoitus siitä, että finanssialan rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vastuullisena ylläpitäjänä on merkittävä. Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat tehneet hyviä tuloksia ja se sataa runsaina verotuloina myös yhteiseen laariin”, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi korostaa.

Kauppi tähdentää, että aina silloin tällöin keskusteluun nouseva väite aliverotetusta finanssialasta ei pidä paikkaansa. ”Sen voi jokainen todeta omin silmin tänään julkistetuista verotiedoista. Suomen ei tulisi missään tapauksessa lähteä samalle tielle kuin Ruotsi, jossa pankeille esitetään erillistä palkkasummaan pohjautuvaa rahoitusveroa.”

Finanssialan mahdollisuudet tukea talouskasvua heikkenevät Kaupin mukaan, mikäli alan verotusta ja ennestään kireitä pääomavaatimuksia nostetaan. ”Pahimmillaan kohtuuton verotus voi ajaa toimintoja, työpaikkoja ja tase-eriä pois Suomesta”, hän muistuttaa.