Finanssialan avoin kirje Juha Sipilälle ja muille tuleville hallitusneuvottelijoille

Arvoisa päättäjä, Olette tärkeän ja vastuullisen tehtävän äärellä. Taloutemme tasapainoa horjuttaa ikääntyminen ja vanhanaikainen tapa järjestää palveluja. Suomalaisen työn uhkana on myös ylisääntely. Tämä koskee monia aloja mutta erityisesti finanssialaa. Ilman tervettä ja hyvin toimivaa finanssialaa talouskasvua on mahdotonta saavuttaa. Finanssiala ohjaa säästöjä erilaisiin investointikohteisiin, auttaa suojautumaan riskeiltä sekä huolehtii jokapäiväisten maksujen kulkemisesta.

Merkittävä osa finanssialalle viime vuosina tulleesta uudesta sääntelystä on ollut tarpeellista, mutta nyt kasvua tuetaan parhaiten laittamalla lisäsääntelylle stoppi. Suomessa ei tule ottaa käyttöön EU-sääntelyä tiukempia vaatimuksia finanssialalle, ja kansalliset lisävaatimukset on purettava. Suomen arvopapereiden säilytys- ja selvitysmarkkinat on avattava aidolle kilpailulle uudella mallilla, joka samalla parantaa yleisöjulkisuutta.

Suomen on vältettävä veroja, joiden myötä yritykset siirtävät toimintojaan, työpaikkoja ja tase-eriään pois maasta. Uudet rasitteet finanssialalle vaarantavat alan yritysten toimintojen säilymisen Suomessa sekä nostavat yritysten ja kotitalouksien rahoituksen hintaa. Yritysrahoituksen ehtojen viime vuosien kiristyminen johtuu merkittävältä osin uudesta sääntelystä kuten tiukentuneista vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimuksista. Tämän takia pk-sektorin sujuva rahoitus edellyttääkin sääntelyruuvin löyhentämistä.

Työeläkevarat on käytettävä yksinomaan työeläketurvan rahoittamiseen. Suomen on pidettävä kiinni EU-oikeudellisesta asemastaan päättää itsenäisesti eläkkeistä ja eläkejärjestelmän toimeenpanosta. Kannatamme kansalaisille annetun julkisen palvelulupauksen määrittelyä, koska ilman sitä yksilöllinen varautuminen vanhuuteen esimerkiksi etukäteissäästämisellä on vaikeaa. Kansalaisten omaa varallisuutta tarvitaan vanhuuden hoivapalvelujen rahoittamiseen – mutta ei pakolla, vaan vapaaehtoisesti.

Digitalisaation kärjessä kulkeva finanssiala voi yhdessä julkisen sektorin kanssa uudistaa palvelujen tuottamistapoja. Konkreettisena esimerkkinä on sähköinen asunto-osakerekisteri, joka toteutuessaan tehostaa viranomaisten ja yritysten toimintaa asuntokaupan koko ketjussa.

Toivotamme menestystä hallituksen muodostamiseen. Finanssiala haluaa olla rakentamassa uutta kasvua ja hyvinvointia. Tämän kirjeen liitteenä ovat finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015 – 2019.

Ystävällisin terveisin,

Piia-Noora Kauppi
Toimitusjohtaja
Finanssialan Keskusliitto