Finanssialan henkilöstö on yhä koulutetumpaa

Korkeakoulutettujen finanssialan työntekijöiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun, selviää EK:n palkkatilastoista. Lähes puolella finanssialan henkilöstöstä on yliopisto- tai tradenomitutkinto. Kaikkiaan finanssialalla työskenteli viime vuonna runsaat 34 000 ihmistä.

Lähes neljänneksellä suomalaisen finanssialan työntekijöistä on yliopistotutkinto. Tradenomeja on runsas viidennes. Korkeakoulutettujen työntekijöiden määrä on kasvanut samalla, kun merkonomin, merkantin tai muun koulutuksen saaneiden osuus on laskenut. Vuosina 2013-2017 palkatuista työntekijöistä 60 prosenttia on korkeakoulutettuja.

”Korkeakoulutetun työvoiman tarpeen kasvu johtunee ainakin osittain jatkuvasti lisääntyvästä sääntelystä, joka tuottaa töitä esimerkiksi juristeille”, arvioi Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Tarja Kallonen.

Naisten osuus finanssialan työntekijöistä on edelleen merkittävä, vaikka luku onkin ollut jatkuvassa laskussa. 66 prosenttia finanssialan henkilöstöstä on naisia, pankeissa naisten osuus on hieman vakuutusyhtiöitä suurempi. Euroopan maiden keskiarvo miesten ja naisten osuuksista on noin 50 prosenttia. Finanssialan johtotehtävissä naisia on Suomessa runsaat 40 prosenttia.

Luvuissa on edustettuna kaikki suomalaiset finanssialan yhtiöt.