Finanssialan ilmastotoimet lisääntyneet – vuodessa otettu isoja harppauksia

Finanssialan yrityksissä on otettu isoja harppauksia ilmastotoimissa. Finanssiala ry:n (FA) tekemän jäsenkyselyn mukaan 95 prosenttia vastanneista jäsenyhtiöistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. Lähes 90 prosenttia ottaa ilmastonmuutoksen huomioon myös liiketoiminnassaan.

”Raha puhuu tänä päivänä entistä vahvemmin vihreästi ja kestävästi. Ilmastomuutos edellyttää yrityksiltä ris­kienhallintaa ja uusia käytäntöjä. Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa kaikkien sijoitus- ja rahoituskohteiden tulevaisuuteen”, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi totesi FA:n ja vastuullisen sijoittamisen foorumin Finsifin yhteisessä vihreän rahoituksen webinaarissa keskiviikkona 23. syyskuuta.

FA:n hallitus linjasi vuonna 2017, että finanssiala tukee Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteita maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta. Tämä on alan tekemän kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen perustana. Sitoumuksella suomalainen finanssiala osallistuu globaaliin kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. FA kysyy jäseniltään vuosittain ilmastoteoista, jotka liittyvät muun muassa sijoitustoimintaan, luotonantoon, vahinkovakuuttamiseen ja maksuliikenteeseen.

85 prosenttia kyselyyn vastanneista yhtiöistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon omassa strategiassaan. Edellisessä kyselyssä osuus oli 65 prosenttia.

“On ilo huomata, että iso muutos on meneillään ja ilmastonmuutoksen hillintä on jäsenyhtiöissä keskeisessä asemassa. Finanssiala on riskien hallinnan ammattilainen ja nyt tehdyssä kyselyssä 80 prosenttia yhtiöistä ottaakin sen huomioon omassa riskienhallinnassaan. Vuonna 2018 näin teki 61 prosenttia kyselyyn vastanneista yhtiöistä”, Kauppi sanoo.

Ilmastoystävällisten maksutapojen käyttö kasvoi edelleen

FA:n indikaattorikysely koskee myös maksuliikenteen ja vahingontorjuntatyön ilmastotoimia. Vaikka valtaosa Suomen maksuliikenteestä on jo digitaalisessa muodossa, on laskutuksessa ja käteisen käytössä edelleen tarvetta nykyistä ilmastoystävällisempien palveluiden käytöön. FA:n kyselyn mukaan finanssialan vastaanottamien ja lähettämien sähköisten laskujen määrä lisääntyi edelleen vuoden 2019 aikana. Lähes 80 prosenttia alan vastaanottamista laskuista ja 67 prosenttia lähetetyistä laskuista on jo sähköisiä. “Finanssialan asiakkaiden valmius ottaa vastaan sähköisiä laskuja on lisääntynyt vuodessa merkittävästi”, Kauppi toteaa.

Verkkolasku on keskimäärin neljä kertaa paperilaskua ilmastoystävällisempi. Myös käteisen käyttö väheni viime vuonna entisestään korttimaksamisen suosion kasvun myötä.

Vahinkovakuutusyhtiöiden tekemä vahingontorjuntatyö on merkittävä työkalu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vahinkoja torjumalla estetään sekä esimerkiksi tulipalon aiheuttamat suorat ilmastovaikutukset että jälleenrakentamisesta aiheutuvat epäsuorat vaikutukset. 80 prosenttia kyselyyn vastanneista vahinkovakuutusyhtiöistä antaa kotitalousasiakkailleen vakuutussopimuksessa olevien ohjeiden lisäksi ohjeita ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja ilmastonmuutosta hillitsevistä torjuntatoimista liittyen palo-, vuoto-, myrsky- ja tulvavahinkoihin. FA:n kyselyyn vastanneet vahinkovakuutusyhtiöt tekivät yritysasiakkaittensa luona yhteensä lähes 19 000 riskikartoitusta vuonna 2019.

Kesällä 2020 FA:n jäsenyhtiöille tehty kysely toteutettiin nyt jo toisen kerran. Kysely lähetettiin FA:n 47 jäsenyhtiölle. Yhtiöiden konserni- ja ryhmärakenteiden ansiosta vastaajat kattavat noin 70 prosenttia FA:n jäsenistä Suurin osa yrityksistä vastasi kyselyyn konsernina. Sama vastaaja saattaa edustaa sekä luotto-, vakuutus-, sijoituspalvelu- että rahastotoimintaa

Kohti 1,5 asteen tavoitetta

  • 95 prosenttia kyselyyn vastanneista FA:n jäsenistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. (87 % vuonna 2018)
  • 90 prosentissa kyselyyn vastanneista yhtiöistä ilmastonmuutos otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnassa (luotonanto, rahastot, maksuliikenne, vakuuttaminen) (78 % vuonna 2018)
  • 85 prosentissa yhtiöistä ilmastonmuutos otetaan huomioon yhtiön strategiassa (65 % v. 2018)
  • 80 prosenttia kyselyyn vastanneista yhtiöistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon omassa riskienhallinnassaan (61 % v. 2018)
  • 80 prosentissa kyselyyn vastanneista yhtiöistä keskustellaan ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista myös yhtiön hallituksessa. (70 % v. 2018)
  • 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yhtiöistä on asettanut konkreettisia ilmastotavoitteita. (48 % v. 2018)