Finanssialan julistus: Suomessa toimivat pankit tukevat kansantaloutta koronakriisissä

Suomessa toimivat pankit auttavat kotitalous- ja yritysasiakkaitaan koronakriisissä. Tästä ovat konkreettisena näyttönä yli 200 000 laina-asiakkaalle myönnetyt joustot lainanlyhennyksiin. Nyt julkistettava finanssialan julistus sisältää toimet, miten toimiala on mukana taloustalkoissa. Jokainen pankki päättää itse, minkälaisia helpotuksia se tarjoaa, ja tekee niitä koskevat päätökset itsenäisesti arvioiden asiakkaidensa tilanteen tapauskohtaisesti. Finanssiala tekee yhdessä maan hallituksen ja viranomaisten kanssa töitä, jotta taloutemme ja hyvinvointimme saadaan turvattua koronakriisin yli. Julkisen ja yksityisen sektorin tiivis kumppanuus osoittaa voimansa näinä poikkeuksellisina aikoina.

Finanssialan julistus

Suomessa toimivat pankit tekevät yhdessä Suomen hallituksen ja viranomaisten kanssa työtä, jotta taloutemme ja hyvinvointimme saadaan turvattua koronakriisin yli. Nyt on yhteisin ponnisteluin estettävä elinkelpoisten yritysten kaatuminen ja työttömyyden kasvu. Vakavarainen pankkisektori on keskeinen osa nykyisen talouskriisin ratkaisua. Julkisen ja yksityisen sektorin tiivis kumppanuus osoittaa voimansa näinä poikkeuksellisina aikoina.

Finanssivalvonta totesi maaliskuussa julkistetussa raportissaan, että suomalaispankkien kyky kestää toimintaympäristön äkillisistä ja voimakkaista häiriöistä aiheutuvia tappioita on eurooppalaista keskitasoa vahvempi. Sijoitusten arvon putoaminen ja reaalitalouden tilan voimakas heikentyminen heijastuvat kuitenkin kriisin pitkittyessä vääjäämättä myös pankkeihin.

Suomen hallituksen, Suomen Pankin, Finanssivalvonnan, Euroopan keskuspankin ja Euroopan pankkiviranomaisen päätökset tukevat osaltaan sitä, että vakavaraiset Suomessa toimivat pankit pystyvät luotottamaan kriisin vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneita kotitalouksia ja yrityksiä. Valtion Finnveran kautta antamat takaukset vähentävät pankkien luottoriskiä, joka liittyy koronakriisin vuoksi pk-yrityksille annettuihin uusiin luottoihin. Sekä Suomen Pankin että Valtion eläkerahaston päätökset ostaa markkinoilta yritystodistuksia helpottavat osaltaan yritysten maksuvaikeuksien selättämistä. Finanssivalvonta on alentanut pankkien lisäpääomavaatimuksia. Euroopan keskuspankki ja Euroopan pankkiviranomainen ovat puolestaan ottaneet käyttöön pankkisääntelyn mahdollistamia helpotuksia kriisitilanteessa.

Pankit ovat vahvasti mukana taloustalkoissa. Ne neuvottelevat asiakkaidensa kanssa erilaisista joustoista ja helpotuksista, joilla autetaan asiakkaiden selviämistä talouskriisistä. Jokainen pankki päättää itse, minkälaisia helpotuksia se tarjoaa, ja tekee niitä koskevat päätökset itsenäisesti arvioiden asiakkaidensa tilanteen tapauskohtaisesti. Pankkien välillä on myös eroja eri palvelujen yksityiskohtaisissa ehdoissa. Lähtökohtana helpotusten antamiselle on, että asiakkaalla ei ole ollut ongelmia velanhoidon kanssa ennen kriisin puhkeamista ja että pankki arvioi asiakkaan lainanhoitokyvyn riittäväksi myös kriisin jälkeen.

Huolimatta kriisiajasta, pankkien on kaikessa toiminnassaan arvioitava ja mitattava riskit oikein. Pankkeja koskeva sääntely edellyttää pankeilta yksityiskohtaista raportointia sekä asiakkaan taloudellisen tilanteen ja maksukyvyn huolellista selvittämistä.

Pankit ovat jo auttaneet ja auttavat jatkossakin pankki- ja tapauskohtaisin päätöksin kotitalous- ja yritysasiakkaitaan muun muassa seuraavin tavoin:

 • Myöntämällä uusia luottoja (käyttöpääomalainat, investointilainat, asuntolainat, kulutusluotot ym.)
 • Myöntämällä lyhennysvapaita lainoihin
 • Tekemällä lyhennysohjelman kevennyksiä, lainojen yhdistelyjä sekä muita vastaavia järjestelyjä, joiden vaikutuksesta asiakkaan kuukausittaiset lainanhoitokulut alentuvat
 • Mahdollistamalla muutoksia luottolimiitteihin
 • Antamalla maksuvapaata luottokorttilaskuihin
 • Antamalla mahdollisia alennuksia palveluhinnaston mukaisista palvelumaksuista, kun sovitaan esim. lyhennysvapaiden myöntämisestä
 • Antamalla yrittäjille neuvoja rahoituksen hankinnassa
 • Rakentamalla yhdessä muiden finanssialan toimijoiden kanssa yritysten rahoitusratkaisuja
 • Antamalla omistamissaan kiinteistöissä vuokralaisilleen erilaisia vuokrahelpotuksia
 • Mahdollistamalla sujuvan ja turvallisen asioinnin digitaalisissa palvelukanavissa
 • Tarjoamalla monipuolisen valikoiman hygieenisiä ja turvallisia maksutapoja.

Suomessa toimivat pankit auttavat asiakkaitaan monin eri tavoin nykyisen vaikean tilanteen yli. Suomalaiset ovat aiemminkin selvinneet yhdessä vaikeista koettelemuksista. Myös nykyinen kriisi on voitettavissa yhteisin ponnisteluin. Kun kriisin akuutti vaihe on ohi, pankit ovat valmiita rahoittamaan talouden jälleenrakennusta ja sitä kautta uuden hyvinvoinnin luomista Suomeen.