Finanssialan Kauppi budjettiriihestä: Kotimainen omistajuus ja työllisyys kulkevat käsi kädessä

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kiittelee budjettiriihen tulosta kotimaisen omistajuuden vahvistamisessa. Kaupin mukaan omistajuuden edellytyksiä on laajennettava, jotta myös tavalliset kotitaloudet voivat hyötyä talouskasvun hedelmistä.

”Omistajuus on yksi talouskasvun ja työllisyyden keskeisimmistä rakennuspalikoista. On tärkeää, että tavallisten suomalaisten mahdollisuuksia vaurastua sekä osallistua aktiivisesti yritysten toimintaan omistamisen avulla vahvistetaan. Näin yksityishenkilöillä on mahdollisuus paitsi nostaa elintasoaan, myös varautua pahan päivän varalle. Samalla kotitaloudet voivat omalla panoksellaan vahvistaa rahoitusmarkkinoiden monipuolisuutta, joka taas on yritysten toiminnalle tärkeää.”

Kaupin mukaan on otettava huomioon, että kotimainen omistajuus tukee työllisyyttä. Jotta yritykset voisivat menestyä, kasvaa ja työllistää suurempia määriä ihmisiä, on tärkeää, että tarjolla on monenlaista rahoitusta. Kotitaloudet tuovat tähän arvokkaan lisän.

Budjettiriihen päätöksissä näkyy oikea vire omistajuuden puolesta. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat edellytykset piensijoittajan osakesäästötilin luomiselle. Osakesäästötili on loistava mahdollisuus tehdä säästämisestä ja sijoittamisesta helpompaa kaikille suomalaisille. Kaiken kaikkiaan FA pitää positiivisena, että asia etenee, vaikka käytännön yksityiskohtia hiotaan vielä.

”Omistajuuden kukoistamiseen tarvitaan etenkin suotuisaa toimintaympäristöä. Tässä verojärjestelmän vaikutus on valtava. Yksilöiden ja yritysten valintojen kannalta on keskeistä, että verotus on ennakoitavaa ja pitkäjänteistä.” Kauppi summaa

Finanssiala ry esittää, että kaikki valtiovarainministeriön eri sijoitusmuotojen verokohtelua selvittäneen työryhmän yksimieliset ehdotukset huomioitaisiin kokonaisuudessaan ja pantaisiin täytäntöön vielä tämän vaalikauden aikana. Näistä esimerkiksi Sipilän hallituksen ohjelmaan sisältyvän kertamaksuisen eläkevakuutuksen mahdollistaminen olisi tärkeä, ikäihmisten asemaa parantava muutos lakisääteisen eläkkeen täydentämiseen. Siinä ihminen rahoittaisi lisäeläkkeensä yhdellä kertasuorituksella sen sijaan, että omaisuutta säilötään perinnöksi. Tällä hetkellä kertamaksuisen eläkevakuutuksen verokohtelu on rankaisevaa, sillä järjestelyssä verotetaan sekä tuottoa että oman pääoman palautusta.

FA pitää myös positiivisena, että osana maatalouden tukipakettia toteutetaan pitkään vireillä ollut, myös MTK:n sekä maa- ja metsätalousministeriön ajama uudistus 24 prosentin vakuutusmaksuveron poistamisesta satovahinkovakuutuksilta. Näin viljelijöitä kannustetaan varautumaan satovahinkojen varalta.