Finanssialan Keskusliitolle Communication Awards 2012 -palkinto

Finanssialan Keskusliiton ’Zaldo – Kesytä sisäinen finanssimörkösi’ -kampanja sai Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton Communication Awards 2012 -palkinnon Yhteiskunnallinen viestintä -sarjassa. Palkittu kampanja sisältää interaktiivisen verkko-oppimisympäristön, joka ohjaa nuoria oman taloutensa hallinnan opiskeluun ja hyvään elämänhallintaan. Yhteiskunnallinen viestintä -sarjassa jaettiin vain kaksi toisen sijan palkintoa.

​Palkintoraati kiittää kampanjaa toteutuksen ennakkoluulottomuudesta ja rohkeasta tavasta innostaa nuoria talousosaamisen taitoihin.

Zaldo.fi -sivusto on kaikille avoin oppimisympäristö, jonka interaktiivinen sisältö muodostaa kattavan ja innostavan kokonaisuuden oman talouden hallinnan opiskeluun osana taloustiedon opetusta.

”Oppilaitokset ovat ottaneet Zaldo.fi -sivuston hyvin käyttöönsä ja oppimateriaalikseen. Koulut ja kodit ovat avainasemassa näiden asioiden välittämisessä nuorille. Kun nuori ymmärtää taloudenhallinnan merkityksen omassa elämässään ja saa siihen myös konkreettisia työkaluja, ovat menestymisen eväät jo paremmalla mallilla”, projektipäällikkö Elina Antila Finanssialan Keskusliitosta kertoo.

MTL:n Communication Awards -kilpailun kautta halutaan nostaa esille suomalaista viestinnän osaamista sekä viestinnällä saavutettuja tuloksia. Kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 42 työtä kahdeksasta eri viestintätoimistosta.

Zaldo-kampanjan viestintästrategia ja kampanjakonsepti on toteutettu yhteistyössä viestintätoimisto Hill & Knowltonin kanssa. Zaldo.fi -oppimisympäristön sisällöt on tehty yhdessä Finanssialan Keskusliiton ja Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Kampanjan suunnittelussa on ollut mukana finanssialan toimijoita, 9-luokkalaisia nuoria, opettajia, opiskelijoita sekä kattava vaikuttajaverkosto.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh 020 793 4273

Zaldo-hanke:
www.zaldo.fi

MTL Communiction Awards 2012:
www.mtl.fi