Finanssialan Keskusliitto ja Palta työmarkkinayhteistyöhön

Finanssialan Keskusliitto ry (FK) ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry tiivistävät työmarkkinayhteistyötään. FK liittyy PALTA:n yhteistoimintajäseneksi 1.1.2015 alkaen. FK:n hallitus hyväksyi perjantaina 19.9.2014 sopimuksen, jonka mukaan FK hyödyntää jatkossa PALTA:n osaamista ja resursseja työmarkkinapoliittisessa edunvalvonnassaan. PALTA:n hallitus on hyväksynyt sopimuksen 5.9.2014.

Ensi vuoden alusta toteutuvan yhteistoimintajäsenyyden myötä mm. finanssialan työehtosopimuksiin liittyvä neuvottelutoiminta, jäsenpalvelut ja -koulutus siirtyvät PALTA:n hoidettaviksi. Samassa yhteydessä FK:n nykyinen työmarkkinahenkilöstö siirtyy PALTA:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Finanssialan työmarkkinatoimintaa koskeva päätöksenteko tapahtuu jatkossakin FK:n päätöksentekoelimissä. Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimukset säilyvät FK:n nimissä.

Sekä FK että PALTA ovat tyytyväisiä uuteen yhteistoimintamalliin.

FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan yhteistyön tarkoituksena on tehostaa finanssialan työmarkkinapoliittista edunvalvontaa ja parantaa sen vaikutusmahdollisuuksia.

”Luotamme, että PALTA pystyy monipuolisilla resursseillaan tuottamaan FK:n jäsenyrityksille selkeää lisäarvoa työmarkkinaedunvalvonnassa. Yhteistyön myötä FK voi entistä selkeämmin keskittyä finanssialan elinkeinopoliittiseen edunvalvontaan”, Kauppi toteaa.

PALTA:n toimitusjohtaja Riitta Varpe muistuttaa, että tulevaisuuden haasteet edellyttävät edunvalvonnan järjestörakenteiden jatkuvaa kehittämistä.

”Yhteistyö FK:n kanssa vahvistaa entisestään vuorovaikutusta palvelualojen liittojen välillä. PALTA neuvottelee yli puolet kaikista EK:n jäsenliitoissa solmittavista työehtosopimuksista, ja niiden joukossa on myös läheisesti rahoitus- ja vakuutusalan liittyviä sopimuksia. Synergiahyödyt FK-PALTA -yhteistyöstä ovat ilmeiset”, Varpe toteaa.

Osapuolet seuraavat aktiivisesti yhteistyön toimivuutta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssialan Keskusliitto FK
puhelin 0500 584 347

toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palvelualojen työnantajat PALTA
puhelin 040 534 5353