Finanssialan kouluttaja FINVA osaksi Aalto EE:tä

Finanssialan koulutusta tarjoava FINVA siirtyy osaksi Aalto yliopistoa. FINVAn omistava Vakuutustiedon Kehittämissäätiö on tänään 15.6. myynyt FINVA Finanssikoulutus Oy:n Aalto University Executive Education Oy:lle (Aalto EE). Kaupalla säätiö haluaa varmistaa voimakkaasti muuttuvalle finanssialalle ja sen ammattilaisille yhä vahvemman, kansainvälisemmän sekä myös tutkimustaustaa omaavan koulutusorganisaation tarjoamat mahdollisuudet.

​Vakuutustiedon Kehittämissäätiön hallituksen puheenjohtaja Paula Salosen mukaan kaupalla haluttiin varmistaa, että voimakkaasti muuttuvan finanssialan ammattilaiset saavat käyttöönsä entistä laadukkaammat ja kansainvälisemmät valmennusohjelmat ja tutkinnot.

”FINVAn vakuutusalalle suunnatut lippulaivaohjelmat Vakuutustutkinto (VTS), Ylempi vakuutustutkinto (YVTS) ja Valiko varmistavat jatkossakin alan osaajien kehittymistä”, Salonen kertoo.

Aalto EE –konsernin toimitusjohtaja, professori Pekka Mattila toteaa, että kaupan osapuolten synergiat ovat ilmeiset. ”Pystymme yhdessä palvelemaan nopeasti kehittyvää suomalaista pankki- ja vakuutusalaa paremmin. Finanssialan spesifien koulutussisältöjen rakentaminen tehostuu ja monipuolistuu. Tavoitteenamme on luoda finanssialan pohjoismainen osaamiskeskittymä”.

Myös Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtaja ja Vakuutustiedon kehittämissäätiön varapuheenjohtaja Esko Kivisaari näkee yhdistymisessä uusia mahdollisuuksia. ”Sen myötä pystymme vahvistamaan edelleen alan omia koulutusohjelmia, tutkintoja ja seminaareja.”

FINVAn henkilöstö siirtyy kaupan myötä Aalto EE:n palvelukseen.