Finanssialan kyvykkyydet 2020- tutkimus luotaa alan tulevaisuuteen

Finanssiala on tällä hetkellä monien muutosten ja haasteiden edessä. Palveluiden siirtyminen yhä enemmän verkkoympäristöön on yksi keskeinen asiakaspalveluun vaikuttava muutostekijä. Finanssialan työtehtävissä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän moniosaamista.

​Finanssialan kyvykkyydet 2020 -tutkimus hahmottaa toimialalla edessä olevia muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön osaamistarpeisiin. Tutkimus pohjautuu Finanssialan Keskusliiton koordinoimaan osaamistarpeiden ennakointihankkeeseen, jossa selvitettiin finanssialan tulevaisuudenkuvaa sekä sitä, millaista osaamista alalla tullaan tarvitsemaan.

– Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa alan osaamistarpeista koulutuksesta vastaaville tahoille sekä finanssialan opetusta järjestäville tahoille. Myös alan toimijat voivat hyödyntää ennakointihankkeen tuloksia omassa henkilöstön kehittämistyössään. Finanssiala on ennen kaikkea palveluala, jossa osaavan henkilöstön merkitys korostuu, tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitosta kertoo.

Finanssitoimiala ja maailma sen ympärillä ovat nopeassa muutoksessa. Epävarmuus talouden muutoksista heijastuu myös alan toimintaan. Tapa tehdä työtä on muuttumassa. Työmarkkinoille tulevat uudet sukupolvet pitävät tärkeänä entistä joustavampaa ja itsenäisempää tapaa tehdä työtä. Työnteon aika- ja paikkasidonnaisuus vähenee.

– Finanssialaa kohtaavat suurimmat haasteet liittyvät asiakkaiden kuunteluun ja heidän tarpeidensa tunnistamiseen. Selvitys pohtii, miten ala voi olla enemmän läsnä asiakkaidensa elämässä, miten alan työkulttuuria muutetaan joustavammaksi ja miten tulevaisuuden finanssipalveluita tuotetaan verkostossa, toteaa luotauksen kirjoittanut ja hankkeen projektipäällikkönä toiminut Ritva Rajander-Juusti.

– Henkilöstön kyvykkyyksissä korostuvat erityisesti asiakaspalvelutaidot, hyvä liiketoimintaosaaminen, monikulttuurisuustaidot sekä kyky hyödyntää teknologiaa. Yhä useammassa tehtävässä tarvitaan moniosaamista, kuten esimerkiksi innovaattorin, Super Private Bankerin ja Financial Personal Trainerinkin työtehtävissä, Rajander-Juusti jatkaa.

Myös asiakkaiden suhtautuminen toimialaan sekä asenteet, tavat ja arvot ovat muuttumassa. Asiakkaat pitävät tärkeänä sitä, että ala omaksuu yhä läpinäkyvämpiä toimintatapoja sekä tarjoaa selkeitä ja ymmärrettäviä palveluita. Luottamus on asiakassuhteen keskeisimpiä peruspilareita, jonka varaan onnistunut asiakaskohtaaminen on hyvä perustaa.

Lisätiedot
tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen, Finanssialan Keskusliitto, puh 020 793 4261
konsultti Ritva Rajander-Juusti, Serenitas Consulting Oy, 040 568 4516