Finanssialan nuoret haluavat kehittää itseään edetäkseen urallaan

Finanssialan henkilöstö on
kiinnostunut oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Tämä näkyy etenkin
nuorempien ikäluokkien parissa. Valtaosa eli 95 prosenttia alle 35-vuotiaista on
valmis opiskelemaan lisää edetäkseen uusiin tehtäviin.

Yli 55-vuotiaista vain 68 prosenttia on samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”olen valmis opiskelemaan lisää, jotta voin edetä uusiin tehtäviin”. Mielenkiinto itsensä kehittämiseen näyttää laskevan iän myötä selvästi.

Työelämän muutoksia selvittäneestä kyselystä ilmenee myös, että etätyö tulee vastaajien mielestä yleistymään merkittävästi. Erityisesti tätä mieltä ovat esimiehet ja vakuutusalalla työskentelevät. Joustavien työaikojen yleistymiseen uskoo lähes kaikki alan työntekijät.

Sijoittaminen ja sähköinen liiketoiminta vahvimmat erityisosaamiset

Finanssialan työntekijöistä yli puolet on sitä mieltä, että joustavuus ja kyky reagoida muutoksiin ovat tärkeimmät taidot joita tulevaisuudessa työelämässä tarvitaan. Pankkialan työntekijöiden vastauksissa tärkeimmäksi erityisosaamisalueeksi nousi sijoittaminen. Sähköinen liiketoiminta puolestaan oli vakuutuspuolen työntekijöiden mielestä olennaisin erityisosaamisalue.

Finanssialan työntekijät pitävät tärkeänä, että alalla oppii jatkuvasti uutta ja töissä ja työstään voi innostua.

Nordeassa pankkineuvojana työskentelevä Anton Ryytty kertoo, että kenttätyö finanssialalla opettaa enemmän kuin pino alan kirjallisuutta. Ryytty näkee hyvänä, että työpaikalta löytyy monenlaisia työtehtäviä. Jos nykyinen työ alkaa maistua puulta, talon sisältä löytyy reilusti vaihtoehtoja, ja työntekijöitä myös kannustetaan etenemään ja oppimaan uutta. Sisäistä koulutusta talossa on koko ajan tarjolla.

Tutkimustulokset pohjautuvat Muuttuva työ finanssialalla -kyselyyn. Kyselyssä selvitettiin miten finanssialan henkilöstö näkee työelämää ja omaa työtään kohtaavat muutokset.

Kyselyn toteutti tammikuussa 2015 T-Media ja siihen osallistui 17 finanssialan yhtiötä. Kyselyyn vastasi 3019 finanssialalla työskentelevää työntekijöiden ja johdon edustajaa.

Katso video: Anton Ryytty toimii Nordeassa pankkineuvojana