Finanssialan peruskäsitteet kuntoon

Iso osa Finanssialalle.fi-sivustoa on Finanssialan perusteet -oppimateriaali. Materiaali on maksuton ja kaikkien käytettävissä. Sen tarkoituksena on antaa peruskäsitys, mitä finanssiala on.

Materiaalissa on omat osionsa finanssialalla toimimisesta, pankkialasta, vakuutusalasta sekä säästämisestä ja sijoittamisesta. Materiaalin tiedot pohjautuvat rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinnon perusteisiin.

Oppimateriaalin kohderyhmää ovat finanssialalle opiskelevat, alalla uudelleen kouluttautuvat sekä alaa vaihtavat. Finanssialan perusteet -oppimateriaalin ovat uudistaneet ja päivittäneet Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat yhteistyössä Finanssiala ry:n asiantuntijoiden sekä Finanssiakatemian jäsenyhteisöjen kanssa.

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat Tuukka Hiltunen, Lauri Mäkinen, Aleksi Nieminen ja Tuomas Pursiainen selvittivät ensin finanssialan oppimateriaalien kehittämistarpeita yleisesti, sitten toteuttivat finanssialan perusteiden käyttäjätestauksen ja lopulta rakensivat oppimateriaalin verkkosivuille.

”Toivomme valmistumisen jälkeen työllistyvämme finanssialalle. Projektin ansiosta olemme päässeet mukaan alan keskeisten toimijoiden verkostoihin ja oppineet paljon alasta”, opiskelijat kertovat.