Finanssialan tulevaisuuden osaamistarpeita kartoitettiin kyselyllä

Finanssialan työnantajat ja oppilaitokset ovat pääosin samoilla linjoilla alan työntekijöiden uusista osaamistarpeista. Tarpeita kartoitettiin sekä alan työnantajien että oppilaitosten edustajille tehdyllä kyselyllä.

Finanssialan työn muuttuessa on yhä tärkeämpää tunnistaa millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Kyselyssä selvitettiin, miten tärkeinä eri osa-alueet muun muassa liiketoimintaosaamisessa, palveluosaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa nähtiin.

”Kyselyn avovastauksista kävi selväksi, että on hyvä käydä vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välillä koulutuksen kehittämisen suuntaviivoista. Tulevaisuutta ja uusia osaamistarpeita on hankala ennakoida”, kertoo kyselyn käytännön toteutuksen tehnyt Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja Annika Sandström.

Finanssiakatemia lisää tietoa ja yhteistyötä

Kysely toteutettiin Finanssiakatemian hankkeena. Finanssiakatemia on yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset. Tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa.

”Finanssiakatemian yhteistyöllä on mahdollisuus parantaa alalle koulutettavien ihmisten taitoja niin, että heille annettava koulutus vastaa sitä, mitä tulevaisuudessa todella tarvitaan. Sen kautta voi myös perustaa käytännöllisiä oppilaitosten ja finanssiyritysten välisiä yhteistyöhankkeita”, sanoo eläkevakuutusyhtiö Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen. Malinen on ollut käynnistämässä uutta yhteistyömuotoa ja on vahvasti mukana Finanssiakatemian toiminnassa.

Finanssiakatemiasta löydät lisätietoa täältä.

Yhteenvedon kyselyn tuloksista löydät täältä.