Finanssialan yritykset matkalla kohti entistä monimuotoi­sempia ja yhdenvertai­sempia työyhteisöjä

Kuva: Varma

Työeläkeyhtiö Varma asettaa anonyymin rekrytoinnin avulla hakijat samalle lähtöviivalle. Nordeassa työntekijät pääsevät työntekijävetoisissa ryhmissä itse edistämään heille tärkeitä yhdenvertaisuuden teemoja.

Suomalainen finanssiala työllistää noin 45 000 työntekijää (Tilastokeskus). Heidän joukossaan on eri ikäisiä, eri sukupuolten edustajia ja erilaisia etnisyyksiä. Myös finanssiyhtiöiden asiakkaat ovat erilaisia, joten monipuolinen kattaus työntekijöitä on myös pankin tai vakuutusyhtiön etu. Työyhteisössä monimuotoisuuden hyödyntäminen edellyttää erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä.

”Jotta osaamme huomioida kaikki asiakkaat, meillä on oltava erilaisia taustoja ja taitoja”, muistuttaa Nordean D&I asiantuntija Victor Brück.

Sanoista tekoihin – Konkreettisia työkaluja monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen

Finanssialan yrityksissä on otettu yhdenvertaisuuden parantamiseksi käyttöön erilaisia konkreettisia työkaluja. Vuonna 2022 Varmassa alettiin hyödyntää anonyymia rekrytointia, jossa hakijan nimi korvataan tunnisteella eikä työnantaja saa hakuvaiheessa tietoonsa hakijan ikää, sukupuolta tai etnistä taustaa. Anonyymi rekrytointi varmistaa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja jättää tiedostamattomatkin ennakkoluulot hakuprosessin ulkopuolelle.

”Työnhakijana voit olla huoleti – Varmassa anonyymi rekrytointi varmistaa reilun mahdollisuuden, jossa taitosi pääsevät loistamaan”, iloitsee Varman HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen.

Varmassa on myös panostettu erityisesti esteettömyyteen ja yhtiön Salmisaaressa sijaitsevien toimitilojen esteettömyys on kartoitettu ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Vuonna 2022 tehdyn kartoituksen ja siitä saadun palautteen avulla yhtiö on pystynyt tekemään tarvittavia muutoksia toimitiloissaan ja siten tarjoamaan esteettömän ja entistä yhdenvertaisemman työpaikan työntekijöilleen.

Nordea kouluttaa säännöllisesti henkilöstöä yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden teemoihin, minkä lisäksi Nordealla on työntekijävetoisia ryhmiä, jotka aktiivisesti pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta. Yksi tasa-arvoon keskittyvistä ryhmistä järjestää mm. keskustelutilaisuuksia, jotka kannustavat perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen. Tietoisuus lisää ymmärrystä ja johtaa inklusiivisempaan toimintaan.

Vuoden 2023 työehtosopimusneuvotteluissa rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimusten perhevapaakirjaukset sovittiin muutettavaksi siten, että ne vastaavat terminologialtaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä tuovat molemmille vanhemmille yhtä pitkän 32-päiväisen palkallisen vanhempainvapaajakson. Lisäksi raskaana olevalla ja synnyttävällä vanhemmalla on 40 päivän palkallinen raskausvapaa. Neuvottelun tulos lisää tasa-arvoa ja kannustaa molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaata.

Henkilöstön moninaisuutta ja koettua inklusiivisuutta mitataan ja seurataan jatkuvasti Nordeassa. Sen lisäksi, että seurataan miten sukupuolijakauma ja eri-ikäisyys näkyvät eri puolilla organisaatiota ja rekrytoinneissa, Nordea on myös selvittänyt, miten yhdenvertaisuus toteutuu ulkoisesti. Vuonna 2022 Nordea teki Helsinki Priden kanssa yhteistyötä ja selvitti sateenkaari-ihmisten kokemuksia pankeista.

Juttu on osa EK:n Kaikkien työelämä -sarjaa, jossa EK ja sen jäsenliitot nostavat syksyn 2023 aikana esiin hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat toiminnallaan onnistuneet ehkäisemään syrjintää ja rakentamaan monimuotoisia työyhteisöjä. Tarinoiden avulla haastamme yritykset, yhteisöt ja koko yhteiskunnan mukaan luomaan Suomeen aidosti yhdenvertaista työkulttuuria.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan