Finanssialan yritykset ottavat alan opettajia työharjoitteluun

Finanssialan yritykset tarjoavat opettajille mahdollisuuden tulla päivittämään osaamistaan finanssialasta.

Finanssiala ottaa kuluvan syksyn ja tulevan talven aikana opettajia alan yhtiöihin päivittämään tietojaan finanssialasta. Tampereen yliopiston opettaja Jarna Pasanen on jo sopinut harjoittelujaksosta työeläkeyhtiö Varmassa. Pasanen pääsee tutustumaan Varman työkykyjohtamiseen ja kuntoutukseen erikoistuneille osastoille. Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa työskentelevälle akateemiselle tutkijalle jakso on oiva mahdollisuus.

Mahdollisuus ei ole avoinna vain suoraan finanssialalle suuntaavaa koulutusta antaville opettajille, vaan kaikille kiinnostuneille toisen ja kolmannen asteen opettajille. Ohjelman nimi on FIT – Finanssitietojen päivitys. FIT-jaksolle osallistuva opettaja tutustuu finanssialaan, tekee annettuja tehtäviä ja tuo omaa osaamistaan finanssiyrityksen käyttöön. Opettajalle jakso antaa mahdollisuuden oppia alan nykyisistä työtehtävistä ja vaatimuksista tai syventää tietojaan jostain erityisaiheesta. Tarkoitus on lisätä opettajien työelämätietoisuutta. Tampereen yliopiston opettaja Jarna Pasanen on jo sopinut harjoittelujaksosta työeläkeyhtiö Varmassa. ”Teen väitöskirjaa sosiaalivakuutuksen roolista työkyvyttömyysriskien hallinnassa. On kiinnostavaa nähdä teoreettisesta näkökulmasta tutkimaansa aihetta käytännöllisestä kulmasta. Toisaalta minua kiinnostaa myös se, millaista osaamista työtehtävissä vaaditaan ja millaisella koulutustaustalla näillä osastoilla työskennellään. Voin samalla miettiä, voisivatko meidän opiskelijamme työskennellä vastaavissa tehtävissä”, Pasanen pohtii. Hänen on tarkoitus toteuttaa harjoittelunsa loka-marraskuun aikana.

Kesto päivästä useampaan viikkoonJarna Pasanen.jpg

Harjoittelujaksojen kesto voi olla mitä tahansa päivästä jopa useampaan viikkoon riippuen siitä, mikä sopii sekä yritykselle että harjoitteluun tulevalle opettajalle. Vierailujaksosta ei makseta erikseen palkkaa. ”Toivon, että pääsisin tekemään myös selkeitä työtehtäviä harjoitteluni aikana organisaatioon tutustumisen lisäksi – esimerkiksi selvityksiä tai esityksiä”, Pasanen toivoo. Harjoittelut järjestää alan oppilaitosten ja yritysten yhteistyöverkosto Finanssiakatemia, jonka tarkoituksena on lisätä alan koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua. FIT-harjoittelujaksot ovat konkreettinen tapa tehdä yhteistyötä. Jaksot alkavat tänä syksynä ja talvena, mutta niitä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Harjoittelujaksoja on tällä hetkellä tarjolla Varman lisäksi Handelsbankenissa, Nordeassa, Danske Bankissa, OP:ssa ja Finanssiala ry:ssä. Sekä finanssiyritykset että opettajat voivat edelleen ilmoittautua mukaan joko tarjoamaan harjoittelupaikkaa tai osallistumaan harjoitteluun. Opettajia on ilmoittautunut mukaan tähän mennessä noin 20. Tahdotko mukaan? Ilmoita itsesi tai finanssityönantajasi mukaan tästä