Finanssialan yritykset suurimpia yhteisöveronmaksajia

Finanssiala on pysynyt tuoreiden verotietojen mukaan yhtenä Suomen suurimmista yhteisöveron maksajista. Yhteisöveroa finanssialan yritykset maksoivat noin 768 miljoonaa euroa, joka on yli 17 prosenttia koko veron tuotosta. Finanssialan Keskusliiton laskemien ennakkotietojen mukaan alan yritykset maksoivat viime vuonna erilaisia veroja yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.

​Vaikka yhteisöveron tuotto kokonaisuutena aleni reilut 5 prosenttia, kasvoi finanssialan maksamien verojen määrä edellisvuodesta yli 29 prosentilla. Yhteisöveron lisäksi vakuutusyhtiöt keräsivät vakuutusmaksuissa arvonlisäverokantaan sidottua vakuutusmaksuveroa 724 miljoonaa euroa.

Suurin yhteisöveron maksaja finanssiryhmittymistä oli OP Ryhmä (330 milj. euroa). Seuraavina tulivat Nordea-ryhmä (174 milj. euroa), Sampo-konserni sisältäen If Vahinkovakuutuksen, Mandatum Lifen ja Kalevan (71 milj. euroa), Danske Bank Oyj (59 milj. euroa) sekä LähiTapiola-ryhmä (48 milj. euroa).

”Finanssialan veroeuroilla ylläpidetään osaltaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Alan palveluilla on keskeinen merkitys koko elinkeinoelämämme kasvumahdollisuuksien ja kilpailukyvyn kannalta”, Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi korostaa.

Kauppi muistuttaa, että finanssialan hyvä kannattavuus heijastuu myös sen maksamiin veroihin. ”On muistettava, että veroja maksetaan tuloksesta, ei tappioista. Finanssialan yritysten ponnistelut kannattavuutensa ja vakavaraisuutensa vahvistamiseksi satavat siis myös yhteiseen laariin.”