EU

Finanssikomissaari McGuinness: Eurooppalaispankeilla oli koronakriisissä suuri rooli, joka hoidettiin hyvin

Komissaari Mairead McGuinness (toinen vas.) tapasi FA:n hallituksen varapuheenjohtajat Ari Kaperin (vas) ja Juha Koposen sekä toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin.
  • Finanssiasioista vastaava komissaari Mairead McGuinness tapasi Finanssiala ry:n (FA) johtoa Helsingissä perjantaina 12.11.2021.
  • Keskustelun aiheita olivat muun muassa kestävä rahoitus, finanssialan yhteiskunnallinen merkitys koronan aikana ja vakavaraisuusuudistukset.
  • Valtaosa finanssialan sääntelystä tulee EU:sta, ja suora vuoropuhelu komission kanssa on erittäin tärkeää.

Irlantilaisen McGuinnessin vastuulla komissiossa on erityisesti rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvät kysymykset, pankkiunionin loppuunsaattaminen, pääomamarkkinaunionin sekä kestävän rahoituksen kehittäminen. Komissaarin kolmipäiväisen Suomen-vierailun tavoitteena on muun muassa ollut keskustella eri suomalaistahojen kanssa kestävän rahoituksen taksonomiaan liittyvistä näkemyksistä.

Tapaamisen aluksi FA:n hallituksen varapuheenjohtaja Ari Kaperi ja toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kertoivat komissaarille lyhyesti suomalaisesta finanssialasta ja Finanssiala ry:stä ja hallituksen jäsen Riikka Laine-Tolonen pankkien toimista korona-aikana. Finanssialan yritykset ovat olleet aktiivisesti helpottamassa ja edistämässä toipumista koronakriisin vaikeuksista niin yritysasiakkaiden toiminnassa kuin yksityistenkin asiakkaiden elämässä.

”Pankeilla oli koronakriisissä suuri rooli niiden jatkaessa kotitalousten ja yritysten rahoittamista. Siirtymä etätoimintaan meni sujuvasti eikä katkoja palveluihin asiakkaille tullut. Finanssikriisin jälkeisen pankkisääntelyn ansiosta pankit pysyivät kriisissä hyvin pääomitettuina ja pystyivät keskittymään tarjoamaan palveluita”, McGuinness totesi tapaamisessa.

Tapaamisen pääaiheita olivat komission vakavaraisuusuudistukset ja kestävän rahoituksen toimet. Näitä taustoittivat varapuheenjohtaja Juha Koponen ja varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

”Iso osa finanssialan sääntelystä käsitellään McGuinnessin kabinetissa, ja on erinomaista, että pääsemme avaamaan kantojamme suoraan komissaarille”, totesi toimitusjohtaja Kauppi tapaamisen alla.

Keskeinen McGuinnessin vastuualue on EU:n kestävän rahoituksen kokonaisuus, ja FA:n johto pääsi myös kertomaan komissaarille alan sitoutumisesta kestävän rahoituksen hankkeisiin ja finanssialan merkityksestä kestävyyden lisäämisessä.

”Paine muutosten aikaansaamiseen on kova kun työskentelemme kohti ilmastotavoitteitamme. Komissio on tietoinen ongelmista kestävän rahoituksen sääntelytoimien aikatauluissa. Ilmastonmuutoksen torjunnan paine kuitenkin aiheuttaa sen, että eteenpäin on mentävä”, McGuinness sanoi.