Finanssimarkkinakatsaus: Finanssialan rakenteet uudistusten kohteena

​Finanssialan Keskusliiton uusin Finanssimarkkinakatsaus on ilmestynyt. Katsauksen pääteemana on finanssialan rakenteet.

Katsauksessa pääekonomisti Veli-Matti Mattila kirjoittaa komission käynnistämästä pankkisektorin rakenneuudistustarpeita koskevasta pohdinnasta. Mattilan mukaan olisi syytä odottaa nykyisten sääntelyuudistushankkeiden vaikutusten selviämistä ennen kuin tehdään ehdotuksia ja muutoksia pankkisektorin rakenteisiin.
”Euroopan rahoitusjärjestelmän pankkikeskeisyyden vuoksi esimerkiksi erilaisten rakennerajoitusten vaikutukset voisivat olla talouden kannalta hyvin haitallisia”, Mattila kirjoittaa.

Analyytikko Elina Salminen avaa kirjoituksessaan Suomen pankkisektorin taseiden kasvun taustoja. Salmisen mukaan Suomeen kohdistuva pääomavirta on kasvattanut pankkien taseita.

Lisäksi katsauksessa käsitellään kulutusluottoja, vakuutusyhtiöiden sijoituksia sekä arvopaperimarkkinoiden infrastruktuurin rakenteita.

Finanssimarkkinakatsauksen loppuun on koottu keskeiset talousennusteet.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat