Finanssimarkkinakatsaus: Pääomamarkkinoiden kehittäminen Suomen kannalta

​Finanssialan Keskusliiton uusin Finanssimarkkinakatsaus on ilmestynyt. Tällä kertaa katsauksessa käydään läpi arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistusta ja sen keskeisiä taustatekijöitä. Lisäksi katsauksessa käsitellään sääntelyn tiukentumisen vaikutusta pankkien sijoittamiseen kriisivaltioiden velkapapereihin. Katsauksessa on myös tuoretta tietoa verkkopankkien käytöstä ja maksamisesta.

Finanssimarkkinakatsauksen loppuun on koottu keskeiset talousennusteet sekä finanssimarkkinoiden kehitystä kuvaava Finanssipuntari.