Finanssimarkkinakatsaus: Rahoitusalan hyvä kunto tukee Suomen taloutta

​Finanssialan Keskusliiton uusin Finanssimarkkinakatsaus on ilmestynyt. Katsauksen teemana on finanssialan yritysten vakaa tilanne Suomessa ja niiden kyky tukea talouden kehitystä.

Katsauksen mukaan pankkien luotonanto on jatkanut Suomessa kasvuaan samaan aikaan, kun rahoituksen saatavuus monessa muussa Euroopan maassa on vaikeutunut. Suomessa pankkien lisääntynyt luotonanto kotitalouksille ja yrityksille tukee talouden kasvua ja työllisyyttä.

Katsauksessa otetaan kantaa komission ehdotukseen finanssitransaktioverosta ja seurataan myös vakavaraisuussääntelyn valmistelun etenemistä.

Finanssimarkkinakatsauksen loppuun on koottu keskeiset talousennusteet.