Finanssisektori seisoo edelleen vakaana

Suomen finanssisektori on pysynyt vakaana, tiedottaa Finanssivalvonta (Fiva). Fivan maaliskuun lopun tietojen mukaan monen sektorin vakavaraisuus on hieman heikennyt, mutta pankkisektorin vakavaraisuus on edelleen EU:n keskiarvoa korkeampi. Kokonaisvakavaraisuussuhde oli 20,5 prosenttia.

​Fivan mukaan työeläkesektorin vakavaraisuus parani. Kaikkien pääsijoitusluokkien tuotto oli positiivinen, mikä kasvatti eläkevaroja. Sijoitusvarallisuuden keskimääräinen tuotto oli 4,9 prosenttia.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus oli alkuvuodesta alimmillaan sitten vuoden 2016. Siitä huolimatta sekä henki- että vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudet säilyivät hyvällä tasolla.

Henkivakuutusyhtiöiden sijoitukset tuottivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia. Yksikään henkivakuutusyhtiö ei tehnyt sijoitustappioita. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitusten tuotto oli 3,4 prosenttia.