Finanssisektori seisoo edelleen vakaasti

Suomen finanssisektorin vakavaraisuus on hyvällä mallilla, ilmenee Finanssivalvonnan (Fiva) tiedoista. Pankkisektorin vakavaraisuutta Fiva luonnehtii vahvaksi ja vakuutussektorin vakavaraisuutta hyväksi.

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa tasan 20 prosenttia. Muun muassa Nordean fuusioituminen ruotsalaiseen emoyhtiöönsä ja muuttuminen sivuliikkeeksi laski suhdetta edellisestä vuosineljänneksestä reilulla kahdella prosenttiyksiköllä.

”Etenkin moniin muihin Euroopan maihin verrattuna Suomen pankkisektorin kunto on hyvin vahva. Pankkisektorin rakenteessa tapahtuneet muutokset samoin kuin eräät erityistekijät näkyvät luvuissa, mutta nekin huomioon ottaen tilanne on hyvä”, tiivistää Finanssiala ry:n (FA) pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Sekä Henki- että vahinkovakuutussektorien vakavaraisuussuhteet kasvoivat edellisestä neljänneksestä ja ovat hyvällä tolalla huolimatta vaikeista olosuhteista. Henkipuolella suhde oli 195 prosenttia ja vahinkovakuutuksilla 226.

”Vakuutussektorin kannalta alhaisten korkojen ympäristön jatkuminen on sektorin kannalta vaikea asia. Riskiä aiheuttaa myös pelko, että korot nousevat, koska silloin joidenkin omaisuuslajien arvot laskevat,” kommentoi FA:n vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari.