Finanssisektori vahva ja vakavarainen

Suomen finanssisektori on edelleen vakaa, ilmenee Finanssivalvonnan (Fiva) tiedoista. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuus säilyi edelleen hyvänä, sillä pankkisektorin vakavaraisuusvaatimus kasvoi hieman ja vakuutussektorin vähentyi.

Pankkisektorin vakavaraisuus on vahva, vaikka vakavaraisuussuhde onkin hieman heikentynyt edellisen vuoden lopun tilanteesta. Lasku johtui pääosin vuoden alusta asuntolainojen keskimääräiselle riskipainolle asetetusta 15 prosentin alarajasta, Fivasta kerrotaan.

”Kuten uudet tilastot osoittavat, Suomen finanssisektori on vakaalla perustalla. Pankkien vakavaraisuus on vahva. Tämä on tärkeä asia, koska se tarkoittaa, että pankkijärjestelmä pystyy luotonannollaan tukemaan laaja-alaisesti talouskasvun jatkumista Suomessa”, toteaa FA:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Pankki- ja rahoituspuolen lisäksi työeläke-, henkivakuutus- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuudet ovat Fivan mukaan kauttaaltaan hyvällä tasolla.