Finanssisektorilla vahva vakavaraisuus – ilmastonmuutos huolettaa valvojaa

Finanssisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva, toteaa Finanssivalvonta (Fiva). Kannattavuus ja sijoitustuotot ovat kuitenkin heikentyneet, ja toimijoiden on valvojan mukaan syytä varautua äkillisten muutosten aiheuttamiin riskeihin.

Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat yhä konkreettisemmin finanssisektoriin, totesi Fivan johtaja Anneli Tuominen tiedotustilaisuudessa. Erityisesti vakuutusyhtiöiden toiminnassa, toimintaympäristössä ja sääntelyssä tulee huomioida ilmastonmuutoksen riskit.

”Maailmanlaajuisesti ympäristökatastrofien aiheuttamat vahingot olivat ennätyssuuret vuonna 2017”, Tuominen muistuttaa.

Pankkien vakavaraisuus on Suomessa pysynyt vakaana ja on EU-alueen vahvimpien joukossa, vaikka tuloskehitys jäi alkuvuodesta vaimeaksi muun muassa tuottojen laskun takia, Fiva kertoo. Lisäksi suuret vapaaehtoiset pääomapuskurit lisäävät pankkisektorin häiriönsietokykyä.

Sekä henki- että vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on hyvällä tasolla ja henkivakuutuspuolella selvästi vaatimusten yläpuolella. Sijoitustuotot supistuivat viime vuosiin verrattuna.

Työeläkelaitosten vakavaraisuus säilyi myös hyvällä tasolla, vaikka heikkenikin, kun sijoitustuotot jäivät tuottovaatimusta alhaisemmiksi muun muassa kehittyvien talouksien korkomarkkinoiden heikon tuoton vuoksi. Osaketuotot pitivät kuitenkin sijoitustuotot edelleen positiivisina.