Finanssisektorilla vahvat puskurit koronaviruksen tuomia ongelmia vastaan

Koronaviruspandemia on merkittävästi synkentänyt maailmantalouden näkymiä sekä lisännyt epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Suomen finanssisektori on vakavarainen ja kohtaa siten muuttuneen tilanteen hyvistä lähtökohdista, viestittää Finanssivalvonta (Fiva).

Fivan mukaan pankkien tappionsietokyky ja luottokannan laatu pysyivät viime vuonna vahvoina. Vahvojen pääomapuskurien ansiosta suomalaispankkien kyky kestää toimintaympäristön äkillisistä ja voimakkaista häiriöistä aiheutuvia tappioita on eurooppalaista keskitasoa parempi.

”Suomalainen pankkisektori on vakavarainen ja sen likviditeettitilanne on hyvä. Tämän vuoksi sillä on hyvät edellytykset jatkaa asiakkaidensa luotottamista nykyisessä poikkeuksellisessa taloustilanteessa. Lisätoimenpiteitä kuitenkin vielä tarvitaan sekä EU- että kansallisella tasolla, jotta voidaan minimoida pandemian haitalliset vaikutukset EU:n ja Suomen talouteen”, toteaa johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila Finanssiala ry:stä (FA).

”Finanssivalvonta onkin ilmoittanut, että se on käynnistänyt työn kansallisen päätöksenteon piiriin kuuluvien pääomavaatimusten tason pikaiseksi tarkistamiseksi. FA pitää tätä erittäin tärkeänä asiana ja toivoo nopeita päätöksiä. Lisäksi FA katsoo, että nyt on syytä pidättäytyä kaikista sellaisista uusista sääntelytoimista, joilla hankaloitetaan pankkien kykyä luotottaa asiakkaitaan”, Mattila painottaa.

Eläkesektorilla hyvä varautua vakavaraisuuden laskuun

Fiva kertoo, että yksityissektorin eläkevarat nousivat vuonna 2019 keskimääräisen 12,1 prosentin sijoitustuoton kasvattamana 136 miljardiin euroon. Myös vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuisiin nousi jonkin verran.

Alkuvuodesta koronavirus ja sen aiheuttamat markkinamuutokset ovat merkittävästi heikentäneet osakesijoitusten ja luottoriskillisten korkosijoitusten arvoa. Vahvan luottoluokituksen valtionlainat ovat toimineet riskienhajauttajana ja näiden tuotto on ollut positiivinen. Markkinamuutosten vuoksi työeläkelaitosten vakavaraisuus on heikentynyt, mutta se on Fivan mukaan edelleen keskimäärin kohtuullisella tasolla.

”Työeläkeyhtiöt ovat vakavaraisuusmielessä hyvin varustautuneita, mutta kriisin pitkittyessä ongelmia syntyy, joten siihen on hyvä varautua”, arvioi FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

”Työeläkeyhtiöt saattavat muun muassa maksuaikataulujen lykkääntyessä kohdata nopeammin kriisin aiheuttamia likviditeettiongelmia. Ne voivat pakottaa omaisuuden realisointiin huonoon aikaan. Tämä ei olisi hyvä asia sijoitusmarkkinoiden vakauden kannalta”, Kivisaari sanoo.