Finanssisektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla – Fiva muistuttaa vakauden tärkeydestä epävarmassa maailmantilanteessa

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset, kiihtynyt inflaatio ja hidastuva talouskasvu luovat suurta epävarmuutta, samaan aikaan kun korot nousevat ja osakkeiden arvot laskevat. Tästä syystä vahva vakavaraisuus on erityisen tärkeää. Kuva: Shutterstock
  • Finanssisektorin vakavaraisuus on pysynyt hyvänä, uutisoi Finanssivalvonta (Fiva). Luvut koskevat tilannetta 31.3.2022.
    • Pankkisektorin vakavaraisuus pysynyt eurooppalaista keskitasoa vahvempana.
    • Työeläkesektorin vakavaraisuus heikkeni mutta on edelleen hyvällä tasolla.
    • Henkivakuutussektorin vakavaraisuus vahvistui selvästi.
    • Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus vahvistui korkeimmalle tasolleen.

Finanssialan vakavaraisuus on hyvällä tasolla kaikilla sektoreilla, kertoo Fiva. Fiva myös muistuttaa, että Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset, kiihtynyt inflaatio ja hidastuva talouskasvu luovat suurta epävarmuutta, samaan aikaan kun korot nousevat ja osakkeiden arvot laskevat. Tästä syystä vahva vakavaraisuus on erityisen tärkeää.

Sektoreista ainoastaan työeläkesektorin vakavaraisuus heikkeni vuoden alkuun verrattuna, koska sijoitustuotot jäivät negatiivisiksi. Vakavaraisuus on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla 133,9 prosentissa.

Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet pysyivät vahvoina ja eurooppalaista keskitasoa vahvempina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 17,4 prosenttia ja kokonaisvakavaraisuussuhde oli 20,8.

”Talousnäkymien synkentyminen lisää jossain määrin pankkien riskejä, mutta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan heinäkuussa 2021 julkaisemien stressitestitulosten perusteella pankkisektorin vakavaraisuus kestää toimintaympäristön voimakkaankin heikkenemisen”, toteaa Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Henki- ja vahinkovakuutussektoreilla vakavaraisuus vahvistui selvästi. Vahinkoyhtiöillä vakavaraisuus vahvistui korkeimmalle tasolleen tappiollisista sijoituksista huolimatta. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 215 prosenttia ja vahinkovakuutusyhtiöiden 259 prosenttia.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan