Finanssitransaktioveron haittavaikutukset arvioitua suuremmat

Riippumaton, eurooppalainen taloustieteen konsulttitoimisto, Oxera, on julkaissut tutkimuksen suunnitteilla olevan finanssitransaktioveron vaikutuksista kansantalouteen. Tutkimuksen mukaan verolla tulisi olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus koko Euroopan unionin talouteen.

Oxera arvioi finanssitransaktioveron haittavaikutukset huomattavasti suuremmiksi kuin Euroopan komissio omassa vaikutusarviossaan. Oxeran mukaan veron negatiivinen vaikutus olisi yli puolet verolla saavutettavan tuoton määrästä ja pahimmillaan jopa kaksi prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Oxera on ottanut tutkimuksessaan huomioon veron vaikutuksen myös avotaloudessa, kun komission tekemä vaikutusarvio perustuu vain suljettuun talouteen. Haitat olisivat suuria erityisesti juuri avotalouksissa, jollaisia EU-jäsenvaltiot ovat.

”Tutkimus osoittaa, että finanssitransaktioverolla tavoiteltu hyöty jäisi varsin vaatimattomaksi. Suomalaisen finanssialan kannalta huonoin vaihtoehto olisi, mikäli vero koskisi vain euroaluetta. On selvää, että ammattimaiset finanssimarkkinoiden toimijat siirtyisivät silloin paljolti niihin EU-maihin, joissa vero ei ole käytössä. Pohjoismaissa tämä tarkoittaisi finanssimarkkinoiden keskittymistä Tukholmaan ja laajemmassa mittakaavassa Lontooseen”, arvioi Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Kaupin mukaan finanssitransaktioveron käyttöönotolla olisi suora, alentava vaikutus myös esimerkiksi eläketurvaan. Oxeran mukaan vero alentaisi eläkerahastojen arvoja 2,7 – 5,5 prosenttia.

”Vero hidastaisi huomattavasti talouden elpymistä ja lisäksi suuri osa veron kustannuksista lankeaisi lopulta niin sanotusti loppukäyttäjille, eli finanssipalveluja käyttäville asiakkaille”, Kauppi toteaa.

Finanssialan Keskusliitto on osallistunut tutkimuksen teettämiseen osana Pohjoismaista arvopaperinvälittäjien yhdistystä, Nordic Securities Associationia (NSA).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Piia-Kauppi

Oxeran tutkimus: What would be the economic impact of the proposed financial transaction tax on the EU?