Finanssivalvonnalta perusteltu päätös olla asettamatta lisäesteitä asuntoluototukselle

Ei muutoksia makrovakausvälineisiin

Kun asuntorahoituksen saatavuus pidetään hyvänä, on kotitalouksien helpompi esimerkiksi muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry pitää hyvänä Finanssivalvonnan päätöstä pitää asuntoluottojen lainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan.
  • Asuntolainojen enimmäisluototussuhde on muille kuin ensiasunnon ostajille 85 prosenttia ja ensiasunnon ostajille 95 prosenttia. Muuttuva lisäpääomavaatimus on 0,0 prosenttia.
  • FA:n mielestä asuntomarkkinoiden yleisestä ylikuumenemisesta ei ole merkkejä, eikä rahoitusvakauteen kohdistuvissa riskeissä ole ylipäätään tapahtunut merkittäviä muutoksia.
  • Työvoiman liikkuvuuden turvaamisen kannalta on perusteltua, että asuntoluototukselle ei aseteta nyt lisäesteitä.

Finanssivalvonta (Fiva) pitää 17. joulukuuta julkaistussa makrovakauspäätöksessään asuntoluottojen lainakaton ja pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ennallaan. Finanssiala ry:n (FA) johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila pitää päätöstä hyvänä ja perusteltuna.

”Kun asuntorahoituksen saatavuus pidetään hyvänä, on kotitalouksien helpompi esimerkiksi muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle. Talous on pandemian ja vihreän siirtymän vuoksi murrostilassa, jossa työvoiman ja muiden resurssien jouheva uudelleenallokoituminen eri toimialojen välillä ja maan sisällä on tärkeää”, Mattila toteaa.

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on pysynyt vahvana. Luottoriskit ovat kohonneet jonkin verran pandemiasta eniten kärsineillä palvelualoilla, mutta näille myönnettyjen luottojen osuus pankkien kaikista yritysluotoista on pieni.

Ylipäätään Suomen pankkisektori on vahvassa kunnossa, eikä talouskasvun ennakoitu tasaantuminen ole uhka pankeille.

”Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan keskuspankin ja Fivan heinäkuussa julkaisemien stressitestitulosten perusteella pankkisektorin vakavaraisuus kestäisi toimintaympäristön voimakkaankin heikkenemisen”, Mattila muistuttaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan