Finanssivalvonnalta viisas päätös pitää lainakatto ennallaan

Talouden taantuma on näkynyt Suomen asuntomarkkinoilla, jossa kauppamäärät ovat vähentyneet ja asuntojen hinnat laskeneet varsin selvästi aiemmista huipuistaan. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry (FA) pitää hyvänä Finanssivalvonnan (Fiva) päätöstä pitää asuntolainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan.
  • Asuntolainojen lainakatto eli enimmäisluototussuhde pysyy lakisääteisellä perustasollaan 90 prosentissa muille kuin ensiasunnon ostajille. Ensiasunnon ostajien lainakatto on 95 prosenttia.
  • Pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus pysyy 0 prosentissa. Yksittäisillä pankeilla on niiden systeemiseen merkittävyyteen liittyviä lisäpääomavaatimuksia, jotka myös säilyivät ennallaan.

Finanssiala ry pitää suhdannetilanteeseen nähden perusteltuna Finanssivalvonnan päätöstä pitää asunnon ostajien lainakatot ennallaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ensiasuntoon saa lainaa jatkossakin enimmillään 95 prosenttia suhteessa vakuuksien arvoon. Muilla kuin ensiasunnon ostajilla määrä on enintään 90 prosenttia.

”Lainakaton pysyminen ennallaan on hyvä asia, mutta makrovakauspolitiikan viritys on yhä suhdannetilanteeseen nähden turhan tiukka. Viritystä tulisi tarkastella kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki erilaiset pankkien pääomavaatimuksia nostavat tekijät”, sanoo Finanssiala ry:n pääekonomisti, johtaja Veli-Matti Mattila.

Tuoreessa päätöksessä pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus pysyi ennallaan nollassa prosentissa. Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävillä luottolaitoksilla lisäpääomavaatimukset ovat muita korkeammat. Niitä ei tuoreella päätöksellä laskettu. Huhtikuun alussa tuli lisäksi voimaan suomalaisia luottolaitoksia koskeva 1 prosentin suuruinen järjestelmäriskipuskurivaatimus.

Suomen pankkisektori vahvassa kunnossa tuulisista ajoista huolimatta

Suomen pankkisektori on ollut hyvissä asemissa ottamaan vastaan talouden tilan heikkenemisen vaikutuksia. Sen vakavaraisuus on vahva ja kannattavuus erittäin hyvä. Ongelmaluotot ja luottotappiot ovat pysyneet talouden taantumasta huolimatta maltillisella tasolla, Euroopan matalimpien joukossa.

Suomalaispankkien hyvä kriisinkestävyys käy ilmi Euroopan pankkiviranomaisen ja Finanssivalvonnan viime vuonna julkistamista stressitestituloksista, jotka perustuivat poikkeuksellisen ankaraan heikon talouskehityksen skenaarioon. Tulosten mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävänkin heikkenemisen. Myös Suomen Pankin toukokuussa julkaiseman analyysin mukaan Suomen pankkisektorin riskipuskurit kestäisivät taantuman syvenemisen ja pitkittymisen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan