Finanssiyhtiöt ja elinkeinoelämä rintamana ilmastonmuutosta vastaan

Muun muassa metsäpalot, tulvat ja talvimyrskyt ovat varhaisia esimerkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista yritysten toimintaympäristöön. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on teettänyt selvityksen ilmastonmuutoksen liiketoimintavaikutuksista ja riskeistä. Pääviesti on, että nykymenolla maailman etenemissuunta on yli 3 asteen lämpeneminen. Suomalaisyrityksiltä vaaditaan siis panostuksia sekä ilmastonmuutoksen hillintään että siihen sopeutumiseen.

Vakuutusala riskin jakajana ja finanssiala suurena sijoittajana ovat keskeisessä roolissa paitsi ilmastonmuutoksen hillinnässä myös sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Lähes jokainen Finanssiala ry:n vuodentakaiseen kyselyyn vastannut jäsenyritys huomioi ilmastonmuutoksen toiminnassaan. Pisimmällä ollaan sijoitustoiminnassa, jossa 87 prosenttia vastaajista ottaa ilmastonmuutoksen huomioon.

”Kysymme vuosittain jäseniltämme niiden ilmastotoimista. Uusia tuloksia saamme keväällä”, sanoo Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

EK:n tilaaman raportin on laatinut konsulttiyhtiö Deloitte. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen yritysten näkökulmaan keskittyvä skenaariotyö ilmastonmuutoksesta.

Raportissa sivutaan vihreää rahoitusta. Ilmastonmuutos voi jopa vahvistaa maamme investointivetovoimaa. Suomen on tärkeää profiloida itseään vähäisten ilmastoriskien ja kestävien sijoituskohteiden maana.

”Tämä vaatii luonnollisesti töitä niin sijoittajilta kuin yrityksiltäkin. Esimerkiksi suomalaiset eläkeyhtiöt ovat jo nyt WWF:n selvityksen mukaan eurooppalaista kärkeä ilmastomuutoksen torjunnassa”, Kamppi muistuttaa.

Tutustu selvitykseen.